MVO

Duurzaamheid en circulariteit als strategisch uitgangspunt

Maatschappelijk Verantwoord (en Betrokken) Ondernemen zien wij als een belangrijke succesbepalende factor binnen projecten. In een steeds sneller veranderende samenleving, met steeds meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, blijven wij ons continu ontwikkelen met duurzaamheid en circulariteit als strategisch uitgangspunt. Want duurzaamheid gaat verder dan alleen energiebesparing.

Volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050

Voor de gebouwde omgeving vraagt dit om innovatieve oplossingen en dus ook de bereidheid om oude patronen los te laten en nieuwe wegen te bewandelen. Zo werken we toe naar een volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050. Dit gaat steeds meer samen met natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, waarbij geanticipeerd wordt op meer periodes van droogte en extreme hitte of juist extreme regenval. Maar het gaat hier ook over het behoud van de steeds kwetsbaar wordende biodiversiteit binnen de gebouwde omgeving. Daar hebben we elkaar voor nodig. Partnerschappen sluiten om samen te werken aan het bereiken van deze doelstellingen is dan ook van het allergrootste belang (Sustainable Development Goal 17, zie ook hieronder).

Duidelijke visie nodig


Daarvoor is een duidelijke visie nodig. Een visie op hoe wij als ontwikkelende bouwer onze bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere leefomgeving. Onze opdrachtgevers zien die visie bij ons en typeren ons als ondernemend, innovatief en meedenkend. Zo hebben wij voor het project Westrik de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen.

Op onze eigen manier geven wij invulling aan de 3 P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet en Prosperity. Wij hebben bewust gekozen voor Prosperity in plaats van Profit. Prosperity gaat niet alleen over economische maar ook over maatschappelijke winst en daarmee een brede welvaart. Wij kijken namelijk graag verder, ook met het oog op toekomstige generaties waar wij ons verantwoordelijk voor voelen.

MVO, Giesbers

People

Meer info
MVO, Giesbers

Planet

Meer info
MVO, Giesbers

Prosperity

Meer info

Sustainable Development Goals

Bij ons duurzaamheidsbeleid zijn wij geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties.

De goals geven op zowel begrijpelijke als overzichtelijke wijze inzicht in de te bereiken duurzaamheidsdoelen. Wij omarmen met name de SDG’s over Betaalbare en duurzame energie (7), Circulaire economie (12), Klimaatactie/-adaptatie (13), Behoud van biodiversiteit (15) en de Inzet van partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17).

Doelen waaraan wij vanuit onze dienstverlening en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen en willen meewerken. Circulariteit en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en onze bedrijfsvoering verbonden en wij nemen dan ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer om daar in de regio’s waar wij actief zijn een behoorlijke steen aan bij te dragen.

Meer weten over hoe wij invulling geven aan bovenstaande SDG's?