MVO

Plannen met toekomstwaarde

Als ontwikkelende bouwer zijn we actief in de gebouwde omgeving en hebben hier invloed op. Daarom maken wij plannen met toekomstwaarde, waarbij we ook kijken naar beleving en gebruik. We blijven nadenken over hoe dingen beter kunnen. Want een samenleving die continu in beweging is en steeds sneller verandert, vraagt om duurzame oplossingen die impact hebben. Daar staan wij voor, of het nu gaat om uitbreiding, renovatie, verduurzaming, transformatie of nieuwbouw.

We praten er niet alleen over, we doen het ook. En willen op die manier Maatschappelijk Verantwoord (en Betrokken) Ondernemen en bijdragen aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Heldere visie nodig

Een heldere visie is nodig op hoe we dat kunnen doen. Onze opdrachtgevers zien die visie bij ons en typeren ons als ondernemend, innovatief en meedenkend. Zo hebben wij voor het project Westrik de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen. En in Eindhoven het grootste grondgebonden woningbouwproject in duurzaam kruislaaghout ontwikkeld en gebouwd.

 

Op onze eigen wijze geven wij invulling aan de 3 P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet en Prosperity. Waarbij Prosperity volgens ons niet alleen gaat over economische winst maar ook over maatschappelijke waarde en daarmee een brede welvaart. Wij kijken namelijk graag verder, ook met het oog op toekomstige generaties waar wij ons verantwoordelijk voor voelen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties zijn een leidraad geweest bij het formuleren van ons MVO-beleid. Wij hebben er als organisatie vijf omarmd en vertaald naar onze organisatie en projecten. Vijf duurzame doelen waarmee we de meeste impact kunnen maken binnen ons werkveld: Duurzame en betaalbare energie (SDG 7), Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) (SDG 12), Klimaatadaptatie (SDG 13), Versterken en behouden van biodiversiteit (SDG 15) en de Inzet van partnerschappen om onze doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Als we onze kinderen een gezonde toekomst willen geven, zullen we samen onze schouders eronder moeten zetten. Kritisch durven zijn, wat kunnen wij doen, hoe kunnen wij bijdragen, welke duurzame impact hebben wij (op de gebouwde omgeving). Het is belangrijk continu kleine, overzichtelijke stappen te zetten die meetbaar zijn zodat we blijven verbeteren. Zo werken we samen met onze opdrachtgevers en (project)partners toe naar een volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050.

Meer weten over hoe wij invulling geven aan bovenstaande SDG's?