MVO

Plannen met toekomstwaarde

Maatschappelijk Verantwoord (en Betrokken) Ondernemen is een belangrijke succesbepalende factor voor onze organisatie en onze projecten. Als initiërende en ontwikkelende bouwer zijn we actief in de gebouwde omgeving en hebben hier invloed op. Daarom ontwikkelen en realiseren we altijd plannen met toekomstwaarde. Op deze manier dragen we substantieel bij aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving.

Duidelijke visie nodig

Een duidelijke visie is nodig op hoe we dat kunnen doen. Onze opdrachtgevers zien die visie bij ons en typeren ons als ondernemend, innovatief en meedenkend. Zo hebben wij voor het project Westrik de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen. En in Eindhoven het grootste grondgebonden woningbouwproject in duurzaam kruislaaghout ontwikkeld en gebouwd.

 

Op onze eigen manier geven wij invulling aan de 3 P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet en Prosperity. Waarbij Prosperity volgens ons niet alleen gaat over economische maar ook over maatschappelijke winst en daarmee een brede welvaart. Wij kijken namelijk graag verder, ook met het oog op toekomstige generaties waar wij ons verantwoordelijk voor voelen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties zijn een leidraad geweest bij het formuleren van ons duurzaamheidsbeleid. Wij hebben er als organisatie vijf omarmd en vertaald naar onze organisatie en projecten. Vijf duurzame doelen waarmee we de meeste impact kunnen maken binnen ons werkveld: Betaalbare en duurzame energie (SDG 7), Circulaire economie (SDG 12), Klimaatactie/-adaptatie (SDG 13), Ontwikkeling en behoud van biodiversiteit (SDG 15) en de Inzet van partnerschappen om onze doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Als we onze kinderen een welvarende toekomst willen geven zullen we samen onze schouders eronder moeten zetten. Kritisch durven zijn, wat kunnen wij doen, hoe kunnen we bijdragen, welke duurzame impact hebben wij op de gebouwde omgeving. Het is belangrijk continu kleine, overzichtelijke stappen te zetten die meetbaar zijn zodat we blijven verbeteren. Zo werken we samen met onze opdrachtgevers en (project) partners toe naar een volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050.

Meer weten over hoe wij invulling geven aan bovenstaande SDG's?