MVO

Duurzaamheid en circulariteit als strategisch uitgangspunt

Maatschappelijk Verantwoord (en Betrokken) Ondernemen zien wij als een belangrijke succesbepalende factor binnen projecten. In een steeds sneller veranderende samenleving, met meer en meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, blijven wij ons continu ontwikkelen met duurzaamheid en circulariteit als strategisch uitgangspunt. Want duurzaamheid gaat verder dan alleen energiebesparing.

Duidelijke visie nodig

Daarvoor is een duidelijke visie nodig. Een visie op hoe wij als initiërende en ontwikkelende bouwer onze bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere leefomgeving. Onze opdrachtgevers zien die visie bij ons en typeren ons als ondernemend, innovatief en meedenkend. Zo hebben wij voor het project Westrik de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen.

 

Op onze eigen manier geven wij invulling aan de 3 P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet en Prosperity. Waarbij Prosperity volgens ons niet alleen gaat over economische maar ook over maatschappelijke winst en daarmee een brede welvaart. Wij kijken namelijk graag verder, ook met het oog op toekomstige generaties waar wij ons verantwoordelijk voor voelen.

Sustainable Development Goals

Bij het formuleren van ons duurzaamheidsbeleid hebben wij ons laten inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties.

De goals geven op zowel begrijpelijke als overzichtelijke wijze inzicht in de te bereiken duurzaamheidsdoelen. Wij omarmen met name de SDG’s over Betaalbare en duurzame energie (7), Circulaire economie (12), Klimaatactie/-adaptatie (13), Ontwikkeling en behoud van biodiversiteit (15) en de Inzet van partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17).

Vijf doelen waarmee we de meeste impact kunnen maken vanuit ons werkveld (de gebouwde omgeving). Circulariteit en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en onze bedrijfsvoering verbonden en wij nemen dan ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer om daar in de regio’s waar wij actief zijn een behoorlijke steen aan bij te dragen.

Meer weten over hoe wij invulling geven aan bovenstaande SDG's?