Met onze samenwerkingspartners

Een passend samenwerkingsmodel

We denken niet alleen zelf graag vanaf het eerste begin met jou als opdrachtgever mee. Maar betrekken het liefst elke schakel in de keten bij het zoeken naar de voor jou en jouw eindgebruikers best passende oplossing en de meest optimale inrichting van het bouwproces. Deze persoonlijke aanpak vraagt om een samenwerkingsmodel waarin de expertise van iedereen zo goed mogelijk wordt benut. En iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het gezamenlijk belang.

Wij zorgen voor verbinding tussen alle partijen

Giesbers heeft een breed netwerk aan experts, zowel intern als extern. Geen probleem is te groot, want als wij het niet in huis hebben, zorgen wij voor een samenwerkingspartner met expertise die aansluit. Zo kunnen we altijd de beste oplossingen bieden waarbij wij de spin in het web zijn en zorgen voor verbinding tussen alle partijen.

Een zo nauw mogelijke samenwerking tussen opdrachtgever, ontwikkelaar en bouwer, ontwerper, toeleverancier en installateur. Vanaf het allereerste begin. Het biedt in onze ogen de beste kans op een vlot en efficiënt verloop van het ontwikkel- en bouwtraject, én een ook in kwalitatief opzicht optimaal eindresultaat. Vandaar dat wij graag voor opdrachtgevers en met architecten werken die hiervoor open staan.

Integrale aanpak

Zoals we trouwens ook graag tijdens de realisatie met partijen werken die zich kunnen vinden in wat wij onder een optimale ketenintegratie verstaan: het zodanig op elkaar laten aansluiten van de werkzaamheden, elkaars belangen en verantwoordelijkheden, dat als vanzelf de meest ideale bouwstroom ontstaat. Het is dé manier om verspilling tegen te gaan, faalkosten te voorkomen en de uiteindelijke doorlooptijd flink te verkorten.

Maar vooral ook om iets te realiseren dat zijn waarde op termijn bewijst. Op het gebied van functionaliteit, gebruikscomfort en uitstraling, in het beheer en onderhoud, en door een gunstige waardeontwikkeling.

Rita Veldman
Clinical Director Evidensia Nederland
Giesbers heeft zich echt geprofileerd als partner die mee wil denken vanuit een taakstellend budget. Dat was hier de grote uitdaging. Iedereen heeft er alles aan gedaan om een goed vertrekpunt met elkaar te vinden. ‘Samen beter’.
Bas Rollerman
Architect Palazzo Groep
Je merkt dat ze betrokken zijn, veel verstand hebben van techniek en bij elk vraagstuk met je meedenken. Ze doen er alles aan om de ambitie, zoals ingestoken tijdens het ontwerpproces, ook daadwerkelijk te realiseren.
Gert Buisman
Manager Facility & Customer Service, Bunzl Retail&Industry
Het was me een genoegen om met dit team van Giesbers te mogen samenwerken. Ik kijk terug op een leerzame tijd en kan het iedereen aanraden!
Hans Croes
Ingenieur/directeur Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Giesbers is echt onderscheidend met DIT is Wonen. Met de keuze voor een specifiek marktsegment kiezen ze niet voor de massa. Met de flexibiliteit die DIT is Wonen biedt, heeft Giesbers echt een niche gevonden.
Stefan Hoogland
Hoogland Vastgoedadvies
Jullie hebben de capaciteit en kwaliteit om een project goed voor te bereiden, de engineeringsfase. Dat blijkt ook in de uitvoering. Dat geeft vertrouwen. En vind ik van grote toegevoegde waarde.
Carlos Voermans
Directeur/eigenaar Bevaplast B.V.
Wij hebben de samenwerking met Giesbers ervaren als open en communicatief, meedenkend en ‘afspraak = afspraak’. Bijkomend voordeel was dat jullie projectleider al vanaf het begin van het ontwerp bij het project was betrokken.