(Meerjarig) Onderhoud

Veiligheid, gebruikscomfort en continuïteit

Planmatig en deskundig onderhoud draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het gebruikscomfort van de eindgebruiker, maar voorkomt ook kapitaalvernietiging door waardevermindering van jouw vastgoedbezit. En heeft een positieve invloed op de continuïteit en het imago van jouw organisatie.

Wet- en regelgeving rondom duurzaamheid

Daarbij komt dat slecht onderhoud kan leiden tot het niet naleven van de wet- en regelgeving op dit gebied. Of tot ernstige problemen als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van je gebouw. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is onderhoud belangrijk. Een goed onderhouden pand heeft immers een positieve invloed op zaken als het energieverbruik en de MVO-prestatie ervan. Al met al genoeg redenen om het onderhoud van je vastgoed serieus te nemen.

Daarom heeft Giesbers aantrekkelijke meerjarigonderhoudscontracten, die ondergebracht zijn bij ons dochterbedrijf Giesbers Servicebouw. Zij heeft daarvoor de NEN2767-specialisatie in huis. Hiermee kan zij gebouwen meten en de conditie ervan in kaart brengen en daarmee de te verwachten onderhoudskosten. Voor meer informatie over hoe zij jou kan helpen bij waardebehoud of zelfs waardevermeerdering van je pand en bij de wet- en regelgeving op dit gebied klik je hier.