Engineering & Bouwen

 

Na afronding van het ontwerp volgt de fase van technische vertaling hiervan naar uitvoeringsdocumenten op basis waarvan het project daadwerkelijk gebouwd wordt. Voor deze technische vertaling en realisatie kunnen wij leunen op onze inmiddels zeer lange geschiedenis als kwaliteitsbouwer. Al onze bouwervaringen worden in deze fase ingebracht en inzichtelijk gemaakt door middel van moderne (3D) informatiesystemen. Hiermee kunnen we een optimale communicatie met jou en alle overige projectpartners waarborgen ter verificatie en validatie van technische oplossingen. De oplevering van het project wordt vervolgens gecomplementeerd met een adequate afhandeling van eventuele nazorg- of garantiepunten vanuit onze eigen afdeling Nazorg.

Engineering & Bouwen, Giesbers

BIM (Bouw Informatie Model)

Bij ontwikkel- en bouwprojecten zijn verschillende ketenpartners betrokken. Om alle kennis en gegevens van al die partners optimaal op elkaar aan te laten sluiten, investeert Giesbers veel in de toepassing van BIM (Bouw Informatie Model). Hiermee werken we aan een grote cultuurverandering in de bouwsector. Onze samenwerkingspartners doen graag mee omdat Giesbers de voordelen van BIM daadwerkelijk benut binnen projecten.

BIM is onderdeel geworden van onze cultuur, waarbij samenwerking, vertrouwen, ketenintegratie, integrale aanpak en duurzame relaties de belangrijkste kernwoorden zijn. Inmiddels hebben wij ervaring met tientallen projecten die met behulp van BIM tot stand zijn gekomen op basis van duurzame relaties met onze projectpartners.

Innovatieve manier van (samen)werken

In ons BIM-model is alle relevante projectinformatie te vinden voor alle bij een project betrokken partijen. Vanaf het eerste idee en schetsontwerp tot en met oplevering, nazorg, onderhoud en exploitatie. Niet alleen ontwerp-, engineering en productiegegevens maar ook materiaalgegevens t.b.v. Madaster worden meegenomen. Er wordt geen informatie overgeheveld van het ene systeem naar het andere of van de ene partij naar de andere. We werken samen in één informatie-omgeving waardoor er geen informatie verloren gaat. Dit biedt voor alle projectpartners vele voordelen.

We werken met een ‘Open BIM-omgeving’ zodat deze via alle systemen voor alle projectpartners toegankelijk is. Door in één digitale omgeving samen te werken zijn de actuele gegevens altijd voor iedere projectpartner toegankelijk. Mede door deze innovatieve manier van werken zijn een kortere doorlooptijd van ontwerp, engineering en realisatie mogelijk. Onze opdrachtgevers doen hier ook hun voordeel mee omdat alle projectinformatie altijd actueel en direct beschikbaar is.

Kartrekkers voor continue verbetering

Onze BIM-specialisten fungeren als kartrekkers voor continue verbetering en innovatie van de BIM-omgeving. Verbeteringen en innovaties worden direct toegepast in lopende projecten. De BIM-specialisten delen hun kennis met de andere projectpartners zodat eenieder hier zijn of haar voordeel mee kan doen.

Meer weten? Neem contact met ons op

Aanpak in beeld

In de infographic hiernaast kun je zien dat we de hele ‘vastgoedcyclus’ bedienen en beheersen, van eerste initiatief tot en met oplevering en ook beheer en onderhoud. Klik op een van de fases en we vertellen je er graag meer over.