Expertise

De voor jou best passende oplossing vinden

Wij houden een brede visie op de vraag van onze klanten en denken niet meteen in bouwtechnische oplossingen. Maar helpen je allereerst de best passende oplossing te vinden voor jouw huisvestingsvraagstuk.

Zo kijken we samen of bijvoorbeeld herontwikkeling of transformatie van de huidige locatie mogelijk is. Zo niet, dan denken we aan nieuwbouw (op bestaande of nieuwe locatie).

Inspelen op en meebewegen met
toekomstige ontwikkelingen

Uitgangspunt is dat klanten met de gekozen optie in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en mee kunnen bewegen met (soms nog niet te voorspellen) veranderingen in markt en maatschappij. Met onderzoek naar flexibel gebruik van ruimtes faciliteren wij ondernemers in het zowel bij groei, stabilisatie als krimp kunnen blijven ondernemen zonder te hoeven verhuizen naar een nieuwe locatie.

Deze circulaire benadering van bedrijfshuisvesting door functieveranderingen en het toevoegen van nieuwe voorzieningen borgen de toekomstbestendigheid, waardoor de vraag naar nieuw te bebouwen plekken verminderd wordt. Zo behouden we de steeds schaarser wordende groene ruimte en voorkomen we leegstand en verval van bestaand vastgoed wat gepaard gaat met verlies van waarde en functie.

Onze expertises

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij onze activiteiten op het gebied van ontwikkelen en bouwen onderverdeeld in de volgende expertises:

Wil je meer weten over een van onze expertises? Neem dan contact met ons op.