Gebieds- & Vastgoedontwikkeling

Evenwichtig samengestelde leefomgeving

Giesbers helpt graag mee om een evenwichtig samengestelde leefomgeving te creëren met een gedifferentieerd aanbod voor werken, wonen en ontspannen. Een leefomgeving waarin maatschappelijke waarden als natuur, veiligheid en gezondheid centraal staan en alle belanghebbenden op hun eigen manier participeren en verantwoording dragen. Onze expertise en ervaring met betrekking tot gebieds- en vastgoedontwikkeling zijn dan ook verankerd in onze organisatie. Gecombineerd met onze expertise en ervaring op het gebied van ontwerp, engineering en uitvoering kunnen wij onze opdrachtgevers integrale ruimtelijke oplossingen bieden.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Voor een duurzame ontwikkeling van een gebied is langdurige betrokkenheid als ontwikkelaar een must. Zo zijn we trots op de bereikte resultaten bij de gebiedsontwikkelingen van Saksen Weimar in Arnhem en Westrik in Prinsenbeek, beide natuurinclusieve, duurzame woonwijken. En ook op de bedrijvenparken IJsseloord2 en Park15 hebben wij deze filosofie tot in detail uitgevoerd. Park15 is ontwikkeld vanuit het ‘landlordprincipe’, waarbij we als gebieds- en vastgoedontwikkelaar zorg hebben gedragen voor een duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het totale gebied op lange termijn.

Samen met alle bedrijven die hier gehuisvest zijn en worden, verankerd in een collectieve Vereniging van Eigenaren. Medewerkers van deze bedrijven voelen zich comfortabel in een ruim en groen opgezet businesspark wat een positieve bijdrage levert aan hun concentratie en prestatie. Op deze manier zijn alle partners samen verantwoordelijk en hebben zij direct invloed op de kwaliteit van het terrein en openbaar gebied, waarmee op basis van gemeenschappelijke belangen een duurzame toekomst van dit businesspark wordt gewaarborgd.

Integrale ruimtelijke ontwikkeling

Giesbers richt zich op integrale ruimtelijke ontwikkeling met als primair doel het genereren van vastgoed, waarbij rekening wordt gehouden met het langetermijnbelang van de gebruikers, bewoners, bezoekers en ondernemers. Zo’n ontwikkeling staat volgens ons nooit op zichzelf: een zorgvuldige ruimtelijke inrichting van de omgeving en adequaat inspelen op de belangen van alle betrokkenen zijn cruciaal.

Een gebouw floreert alleen in een passende omgeving, op maat ontwikkeld voor een gebruiker. Een sterke regionale betrokkenheid en actuele marktkennis zijn daarbij cruciaal.

Het realiseren en onderhouden van draagvlak bij gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler. Hierbij staat de werkelijke vraag van alle belanghebbenden (omwonenden, opdrachtgevers, marktpartijen, gebruikers en maatschappelijke organisaties) centraal voor een gestructureerde procesmatige aanpak van het ruimtelijke beleid.

Heb je een vraag over gebieds- en vastgoedontwikkeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Contact opnemen