Nieuwbouw

Ruime ervaring in samenwerkingsmodellen

Giesbers realiseert duurzame nieuwbouwprojecten voor woonconsumenten en voor bedrijven en instellingen in onder meer de branches Food, Hightech, Health, Energie & Milieutechnologie, Zorg & Welzijn, Onderwijs en Sport & Cultuur. Onze ruime ervaring in samenwerkingsmodellen stelt ons in staat om samen met jou als opdrachtgever vroegtijdig over het project mee te denken.

Planvorming en procesbeheersing

Dat begint vaak al met het zorgvuldig analyseren van je vraag, uitgangspunten en verwachtingen omtrent het toekomstige nieuwbouwproject. Zaken die we graag zo snel mogelijk voor je toetsen op hun haalbaarheid. Onze ruime ervaring wijst uit dat onze inbreng in veel gevallen niet alleen leidt tot een aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat, maar ook zorgt voor een eenvoudiger beheer en een gunstiger total cost of ownership. Juist in deze allereerste fase, die van de nieuwbouwplan- en gedachtevorming, bewijst ons meedenken voor jou daarom vaak zijn nut. Op deze manier creëren we samen een project dat van blijvende waarde is.

Wij bouwen vanuit de betrokkenheid van jou als klant, waarbij we altijd rekening houden met wijzigende wensen. Al in een vroeg stadium maken we je attent op innovatieve toepassingen en slimme bouwtechnische en kostenbesparende alternatieven. Transparante communicatie met alle betrokkenen is verankerd is onze bedrijfsvoering, zo ook in ons projectmanagement. Zodoende wijzen we je altijd op de praktische en kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes en voorkomen we vaak kostbare en tijdrovende planwijzigingen achteraf. Dit resulteert in een nieuwbouwproject dat zich kwalitatief, ook in het beheer en onderhoud, onderscheidt.