Componistenhof

Energieneutraal gebouw met aandacht voor circulariteit en ‘losmaakbaarheid’

In opdracht van Waardwonen hebben we de Componistenhof in Millingen aan de Rijn gebouwd; 26 huurappartementen voor 55-plussers. De bouw vormde de derde en laatste fase van het plangebied Schoollocatie. Door de verhuizing van deze doelgroep ontstaat er beweging op de woningmarkt en komen er woningen vrij voor starters en jonge gezinnen.

Circulariteit en ‘losmaakbaarheid’ materialen

Voor Waardwonen was het belangrijk een energieneutraal gebouw te realiseren waarbij aandacht is voor circulariteit en dan met name de toekomstige losmaakbaarheid (en herkomst) van materialen. Bij oplevering van de Componistenhof heeft Waardwonen dan ook een materialenpaspoort van ons ontvangen. Dit digitale paspoort geeft inzicht in alle producten en bijbehorende materialen die in het appartementengebouw verwerkt zijn.

Door de conceptuele benadering hebben we vrij snel het voorlopig ontwerp kunnen realiseren en daarna door de goede samenwerking met Waardwonen ook de DO-fase vlot kunnen afronden. Ook hebben we samen met Waardwonen de mogelijkheden voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen onderzocht.

Realistische uitvoerbaarheid in lastige markt

We hielden grip op de realistische uitvoerbaarheid van het project in deze lastige markt door een continue monitoring van de bouwkosten. Daarnaast hebben we in een vroeg stadium gebruik gemaakt van de kennis van leveranciers en onderaannemers om zo efficiënt mogelijk te kunnen ontwerpen.

Verhuur gericht op doorstroming

Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen: “De appartementen zijn levensloopbestendig. Vier appartementen maken we beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Voor de andere 22 appartementen geldt straks ons doorstroombeleid. Inwoners uit Millingen die ouder zijn dan 55 jaar en een huurwoning achterlaten met minimaal 3 slaapkamers, krijgen – met behoud van hun huidige huurprijs – voorrang bij de toewijzing. Zo ontstaat er beweging op de woningmarkt. We doen dit om ook starters en jonge gezinnen meer kans te geven op een passende huurwoning in Millingen.”  

Ontwerp gepresenteerd aan omwonenden

Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit drie woonlagen. Voorafgaand aan de bouw is het ontwerp van het appartementencomplex, gemaakt door Beltman Architecten, gepresenteerd aan omwonenden door Waardwonen en Giesbers en dat leverde veel enthousiaste reacties op.

Jacco Floor, projectontwikkelaar Waardwonen: “Het ontwerp van de Componistenhof sluit qua architectuur en oriëntatie op een mooie manier aan bij de al aanwezige appartementengebouwen die al in eerdere fasen van het plangebied zijn gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat we met de bouw van deze energiezuinige appartementen aansluiten bij een grote behoefte van de inwoners van Millingen.“

Beter passend bij levensfase

Wethouder Alex ten Westeneind: “Wij zijn erg blij met de bouw van de appartementen. Binnen onze gemeente is een groot woningtekort, met name voor starters en senioren. De nieuwe woningen zijn in eerste instantie bestemd voor 55-plussers. We zijn blij dat we nu ook deze doelgroep woningen kunnen bieden die beter passen bij hun levensfase én tegelijkertijd ruimte maken voor andere woningzoekenden, zoals starters en jonge gezinnen.”

Half juni 2023 zijn we gestart met de bouw van de 26 appartementen, die begin juni van dit jaar klaar waren voor de nieuwe bewoners.

Nieuws

17-06-2024 Componistenhof Waardwonen opgeleverd met materialenpaspoort 
27-02-2024 Toekomstige huurders Componistenhof krijgen kijkje op de bouw
10-01-2023 Huurappartementen voor Waardwonen zorgen voor beweging op woningmarkt Millingen

Architect
  • Beltman Architecten
Branches
  • Wonen
Opdrachtgever
  • Waardwonen
Overige partijen
  • Peutz
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw