Met de omgeving

Maatschappelijk draagvlak nodig

Nederland is geen niemandsland. En bouwen gebeurt zelden nog in een leeg landschap. Dus heb je maatschappelijk draagvlak nodig voor je bouwplannen. Dit draagvlak creëren we met eerlijke en heldere communicatie waarin verwachtingen met de omgeving worden afgestemd. Want bouwen voor en communiceren met de omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vinden wij.

Bouwen voor de buurt is
communiceren met de buurt

Wij vinden het belangrijk om de buurt en andere stakeholders zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw- of transformatieprojecten. Een open en heldere communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Betrokkenen tijdig informeren en luisteren naar feedback, kritiek en suggesties. Zo werken wij samen aan een zo prettig mogelijk verloop van het ontwikkel- en bouwtraject voor alle betrokken partijen.

Niet altijd kan worden voorkomen dat bouwinitiatieven op onderdelen tegen de belangen van individuen indruisen. Maar wel kan veel onrust, onzekerheid en wantrouwen vroegtijdig worden weggenomen. Door helder, eerlijk en bijtijds te communiceren en te informeren. Door één-op-één gesprekken aan te gaan om oplossingen te zoeken voor gerechtvaardigde bezwaren van direct omwonenden. En door er op toe te zien dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dat is voor ons de kern van omgevingscommunicatie.

Draagvlak creëren door omgevingscommunicatie

Ook tijdens het daadwerkelijke bouwen – dat nu eenmaal altijd enige overlast met zich meebrengt – proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Vandaar dat we ook in deze fase veel aandacht besteden aan goed overleg en tijdige informatie. Waar mogelijk tegemoetkomen aan speciale wensen van omwonenden. Omwonenden zijn immers de nieuwe buren van onze projecten. En uiteraard zorgen we voor een veilige afbakening van het bouwterrein en een goede afwikkeling van het bouwverkeer. Omdat dat ook in jouw belang als opdrachtgever is.

Giesbers is aangesloten bij Bewuste Bouwers, een gedragscode voor bouwplaatsen met imagoverbetering en professionalisering van het omgevingsmanagement als doel. Wij laten hiermee zien dat we hart hebben voor de omgeving waarin we bouwen. Meer over de gedragscode en de vijf pijlers waarop die gebaseerd is, lees je op de website van Bewuste Bouwers.

Bewuste Bouwers

Berry Evers
Senior Projectmanager BPD Gebiedsontwikkeling
Giesbers gaat voor kwaliteitsborging – voorafgaand aan en tijdens het bouwproces – en de continue verbetering ervan. Geruststellend voor ons. En voor onze bewoners dat hun woning met kwaliteitslabel wordt opgeleverd.
R. Scholten
Coördinator arbeidsoriëntatie Merlet College
Hartelijk dank voor het begeleiden van onze derdejaars VMBO-leerlingen tijdens de arbeidsoriëntatieperiode.
Eric Mol
Buurtregisseur/procesbegeleider vanuit TOPO communicatie
Door de buurt te betrekken bij je plannen voorkom je veel weerstand en vertraging. Als je zoals Giesbers dat doet een proces open ingaat, bereid bent om samen naar oplossingen te zoeken en je afspraken met de buurt echt nakomt.
Don Sinot
Projectmanager WonenBreburg
Giesbers heeft in alles met ons meegedacht en het project haalbaar gemaakt. We vinden het een voorwaarde om oog te hebben voor elkaars én gemeenschappelijke belangen, wat ons betreft de basis voor een duurzame samenwerking.
de gezamenlijke buren van de Jhr. de Jongestraat – Klazienaveen
Ze hebben een mooi schoolgebouw gerealiseerd en ons vanaf plan tot bouw op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. En ons op burendag verrast met een ijskar voor de beperkte overlast. Dikke pluim voor Giesbers!
Diana Jansen
Vastgoedmanager DrieGasthuizenGroep – Arnhem
Samenwerken met Giesbers is een boeiend proces gericht op een goed eindresultaat voor de gebruiker, met oog voor elkaars belangen.
Ab Hans
Architect Loko architecten
Met een hecht team is een betaalbaar eindresultaat behaald en hoefden geen concessies te worden gedaan aan de architectonische ambities.
Ruud Schneijdenberg
Facilitair Manager Nabuurs
Met de visualisatie in BIM kan Giesbers ons precies laten zien wat de vraag is en hoe het eruit ziet als we het een of het ander kiezen. We lopen als het ware door het gebouw heen.
Rudolph den Boer
BIM-modelleur, Van de Vin Ramen en Kozijnen
Giesbers is een partner die werkt en denkt vanuit BIM. Vanaf schets zitten we met hen aan tafel om mee te denken in haalbare en betaalbare technische oplossingen. Het model dat wij aanleveren wordt weer gebruikt door andere projectpartners.