Initiatief & Haalbaarheid

Elk planinitiatief, van groot tot klein, zal je direct op haalbaarheid willen toetsen. Op abstract niveau zullen de gewenste belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde gewogen worden. Tijdens deze eerste projectfase bewijst ons meedenken direct zijn meerwaarde.

Initiatief & Haalbaarheid, Giesbers

Zorgvuldige analyse

Onze ruime ervaring in zeer uiteenlopende projecten en samenwerkingsmodellen, en niet te vergeten de binnen onze organisatie beschikbare actuele (kosten)data, bewijzen dat onze vroegtijdige inbreng in veel gevallen leidt tot een aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat dat zijn meerwaarde direct en op termijn bewijst. Ieder initiatief start met het zorgvuldig analyseren van je vraag, wensen, uitgangspunten en verwachtingen omtrent de uitkomst. Zaken die we graag zo snel mogelijk al of niet geheel vrijblijvend voor je toetsen op hun haalbaarheid.

Belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde

Indien gewenst en mogelijk is Giesbers bereid zelf risicodragend te participeren in planinitiatieven of hiervoor geschikte partners aan te dragen. Hierbij streven wij samen met jou naar een samenwerking die toeziet op een integrale aanpak van de ontwikkel- en ontwerpopgave en op een goede balans tussen de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde (people, planet, prosperity).

Voor toekomstgerichte bedrijfshuisvesting hebben wij een concept ontwikkeld, Factor G. Het ScenarioCanvas van Factor G is dé werkvorm om met jouw vraagstuk aan de slag te gaan. Je brengt relevante zaken in kaart, ontdekt grensverleggende opties en maakt onderbouwde keuzes. Samen bouwen we jouw beste scenario. 

Aanpak in beeld

In de infographic hiernaast kun je zien dat we de hele ‘vastgoedcyclus’ bedienen en beheersen, van eerste initiatief tot en met oplevering en ook beheer en onderhoud. Klik op een van de fases en we vertellen je er graag meer over.