Aanpak

Jouw proces centraal

Als ontwikkelende bouwer begrijpen wij hoe vastgoedprocessen in elkaar zitten en hebben we de kennis en managementvaardigheden in huis om te komen tot passende huisvestingsoplossingen voor jou. Van eerste initiatief tot en met ingebruikname en exploitatie. Vaak werken we hierin samen met een breed netwerk aan samenwerkingspartners. Wij stellen jouw proces centraal en niet dat van ons. Met onze flexibele instelling en platte organisatiestructuur, die ons in staat stelt snel en slagvaardig te schakelen, maken wij plannen haalbaar. Of het nu gaat om het realiseren van een nieuwe woonbuurt, toekomstbestendige huisvesting voor jouw bedrijf of instelling of het transformeren van een bestaande omgeving.

Aanpak in beeld

In de infographic hiernaast kun je zien dat we de hele ‘vastgoedcyclus’ bedienen en beheersen, van eerste initiatief tot en met oplevering en ook beheer en onderhoud. Klik op een van de fases en we vertellen je er graag meer over.

Hoe we dat doen?

Door zo vroeg mogelijk mee te denken en onze visie op jouw opgave te delen. Door samen te rekenen en te tekenen. Door onze kennis en ervaringen in te brengen, door alternatieven af te wegen en met duurzame oplossingen te komen. Door procedures te optimaliseren en je te ondersteunen bij het overtuigen van relevante stakeholders. Door jouw plannen haalbaar te maken, rekening houdend met alle eisen die gesteld worden en met de belangen van alle stakeholders en shareholders. Door een zorgeloos ontwikkel- en realisatieproces. En door daarna een belangrijke rol te spelen als het gaat om beheer en onderhoud van jouw pand.

Door Giesbers vroegtijdig bij vastgoedprojecten te betrekken kunnen we onze brede ervaring als ontwikkelende bouwpartner, aanwezige kennis en competenties optimaal inzetten. Onze mensen zijn gedreven om complexe huisvestingsvraagstukken op te lossen en maatwerk te leveren.Hierbij hanteren we een integrale aanpak waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen; van de opdrachtgever, van gebruikers en van overige stakeholders.

Spin in het web

Door integraal te sturen vanuit deze belangen worden de juiste afwegingen gemaakt om te komen tot realistische en haalbare huisvestingsoplossingen. Door aanwezige kennis van bouwkunde, installatietechniek, bouwfysica, (exploitatie)kosten, uitvoeringstechnieken en overige relevante aspecten zo vroeg mogelijk in te zetten kunnen oplossingsrichtingen integraal gewogen worden. Het organiseren van een goede balans tussen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde (people, planet, prosperity) is hierbij essentieel. Hebben we de kennis zelf niet in huis, dan schakelen we een van onze samenwerkingspartners in. Wij zijn de spin in het web, nemen ons integrale verantwoordelijkheid, zorgen voor de verbinding, adviseren en regisseren het proces om het projectdoel te bereiken. Zo werken we samen met jou toe naar de best passende oplossing. Die bereiken we door je vraag te doorgronden, de vraag achter je vraag te stellen. Soms leidt dit tot bijstelling van je vraag en bijstelling naar een andere, meer passende huisvestingsoplossing. Daarin zit onze kracht en meerwaarde voor jou.