Onze manier van werken

Oprecht betrokken en geïnteresseerd in elkaar

Onze bedrijfscultuur is persoonlijk, open en informeel, nuchter, kwaliteitsbewust en positief kritisch. We zijn oprecht betrokken en geïnteresseerd in onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en elkaar. We vinden het belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen, jezelf kunt zijn en je veilig voelt op je werk.

Wij zijn in de loop der jaren getransformeerd van een afdelingenorganisatie naar een projectorganisatie en hebben ook ons pand daarop aangepast; geen vaste werkplekken of kantoren meer per afdeling, maar een open werkomgeving die informele ontmoetingen stimuleert, samenwerking aanmoedigt, korte looplijnen biedt en tegelijkertijd voldoende bel- en concentratieplekken. Kortom: een werkomgeving die verbindt.

Onze Gedragscode

We stimuleren interactie en streven een open cultuur na waarin de dialoog over een afwijkende mening en initiatief worden gewaardeerd. Ook hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar om willen gaan. Deze zijn vastgelegd in onze Gedragscode. Thema’s die daarin zijn opgenomen zijn onder meer respect, integriteit en het gebruik van social media. We hebben een integriteitsmedewerker en een vertrouwenspersoon aangesteld.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Je krijgt de verantwoordelijkheid en vrijheid die passen bij een slagvaardige en oplossingsgerichte organisatie als de onze. En wordt gestimuleerd om proactief en out-of-the-box te denken. Maar tegelijkertijd vragen we ook van je om te werken binnen de regels en procedures met betrekking tot zaken als veiligheid, milieu, rapportage en vastlegging. Omdat complexe projecten nu eenmaal een sterk gestructureerde en procesmatige manier van werken vereisen en we zo ook in letterlijke zin kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving.

Veilige werkomgeving

Als Bewuste Bouwer staan wij voor veilig werken; voor onszelf én voor onze omgeving. Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten van de bouw. Tijdens de jaarlijkse Bewust Veilig Dag staan wij hier extra bij stil. Want een veilige werkplek lukt alleen wanneer iedereen er bewust mee bezig is.

Verder lezen