Samen maken we de bouw nog veiliger!

Samen maken we de bouw nog veiliger!

Onder het motto ‘Ruimte creëren, dromen realiseren’ stoppen we nooit na te denken over hoe dingen beter kunnen. Zo ook met betrekking tot veiligheid. Twee weken geleden was de derde landelijke Bewust Veilig Dag waaraan ook Giesbers weer meegedaan heeft. Omdat wij vinden dat veiligheid topprioriteit is in de bouw. Elk ongeval is er een te veel. Daarom is het bijvoorbeeld zo belangrijk je te melden bij de uitvoerder voordat je de bouwplaats opgaat. Want die vertelt je hoe en waar je je veilig kunt begeven op het werkterrein. Op duizenden werklocaties van bouw-, vastgoed-, onderhouds-, infra- en installatiebedrijven is stilgestaan bij veiligheid op de werkvloer. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Dat is een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

“Met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag willen we u helpen.
Helpen om veiligheid op de kaart te zetten en er echt naar te handelen.” 
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Nieuwe inzichten verhogen bewustzijn

Wij hebben op negen projecten samen met opdrachtgevers en kopers extra stilgestaan bij veiligheid. Gezamenlijk zijn er veiligheidsrondes gelopen en aansluitend is het resultaat besproken met alle aanwezigen op de bouwplaats. De kijkwijze en interpretatie van mensen die niet dagelijks met veiligheid bezig zijn (en/of geen bouwkundige achtergrond hebben) geven nieuwe inzichten en maken ons als bedrijf weer extra scherp. Alle meldingen dragen bij aan een verbeterde veiligheid en verhogen het bewustzijn.

‘Milieu’ als extra thema

Dit jaar heeft Giesbers aan de Bewust Veilig Dag een extra thema als aandachtsgebied meegegeven, ‘milieu’. Aan de checklist waarmee diverse aspecten werden beoordeeld waren vragen toegevoegd als: Wordt de fauna en flora voldoende beschermd tegen schade? Wordt het afval gescheiden afgevoerd? en Wordt het energieverbruik gemeten en wordt hierop gestuurd indien nodig?

Evaluatieverslag: verbeterpunten en positieve meldingen

Inmiddels is aan de hand van de werkplekinspectieformulieren, foto’s en bevindingen een bedrijfsmatige analyse met evaluatieverslag gemaakt, die alle medewerkers van Giesbers en deelnemende opdrachtgevers en kopers hebben ontvangen. Enkele verbeterpunten die bij ons binnenkwamen: afvalcontainers zo veel mogelijk afdekken met het oog op zwerfafval, maak gebruik van zonnepanelen, zorg bij grote bouwplaatsen op meer plaatsen voor een EHBO-koffer en scherm opgeslagen materiaal af. Tevens was niet op alle bouwplaatsen duidelijk waar auto’s en/of busjes van werknemers en bezoekers geparkeerd konden worden. Met deze punten zijn wij inmiddels intern aan de slag gegaan. Een aantal positieve meldingen die gerapporteerd werden over maatregelen die Giesbers eerder al genomen heeft tegen onnodig energieverbruik: LED-bouwlampen, bouwketen volledig verlicht met LED, tijdschakelaar op verlichting en isolatie van bouwkeetvloeren.

Al met al een leerzame dag. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme, meedenken en betrokkenheid! Samen maken we de bouw nog veiliger! De volgende Bewust Veilig Dag is op 18 maart 2020.