Onderzoek & Advies

Na een positief besluit over een planinitiatief start het project en volgt een fase van nader onderzoek met bijbehorende adviezen om te komen tot de definitieve kaderstelling voor het project, het zogenaamde Programma van Eisen.

Onderzoek & Advies, Giesbers

Jouw ambities

Wij maken jouw project haalbaar en houden daarbij rekening met je ambities door je in een vroeg stadium te wijzen op de praktische en kostentechnische consequenties van bepaalde eisen die je aan het project stelt. Op basis van onze ervaring en kennis wijzen we op (financiële en overige) consequenties van je eisen en brengen alternatieven, innovaties, duurzaamheidsmaatregelen en kostenbesparende keuzemogelijkheden in.

Programma van Eisen

Met een goed Programma van Eisen kunnen kostbare en tijdrovende planwijzigingen tijdens volgende projectfases voorkomen worden. Het Programma van Eisen is het eindresultaat van deze fase waarin de ontwikkel- en ontwerpopgave is gedefinieerd.

Aanpak in beeld

In de infographic hiernaast kun je zien dat we de hele ‘vastgoedcyclus’ bedienen en beheersen, van eerste initiatief tot en met oplevering en ook beheer en onderhoud. Klik op een van de fases en we vertellen je er graag meer over.