Met onze klanten

Aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat

Juist in de allereerste fase, die van de plan- en gedachtenvorming, bewijst ons meedenken vaak zijn nut. Omdat onze ruime ervaring in zeer uiteenlopende projecten heeft uitgewezen dat onze inbreng in veel gevallen leidt tot een aantoonbaar kwalitatief beter eindresultaat, eenvoudiger beheer en een gunstiger total cost of ownership.

Samenwerken voor waarde op termijn

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen beschikt over veel ervaring in samenwerkingsmodellen waarin we vroegtijdig in staat worden gesteld met jou als opdrachtgever mee te denken. Dat begint vaak al met het zorgvuldig analyseren van je vraag, uitgangspunten en verwachtingen omtrent de uitkomst. Zaken die we graag zo snel mogelijk voor je toetsen op hun haalbaarheid. Wij maken jouw plannen haalbaar vanuit je (business)case, en houden daarbij rekening met je ambities.

Door je in een vroeg stadium te wijzen op de praktische en kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes die je maakt, en je attent te maken op innovatieve toepassingen, duurzaamheidsmaatregelen en slimme bouwtechnische en kostenbesparende alternatieven voorkomen we vaak kostbare en tijdrovende planwijzigingen achteraf. En is de uitkomst een gebouw of project dat zich kwalitatief, en dus ook in het beheer en onderhoud, onderscheidt.

Hans Croes
Ingenieur/directeur Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Giesbers is goed in het afpellen van het vraagstuk om vervolgens optimalisaties door te voeren.
Stefan Hoogland
Hoogland Vastgoedadvies
Een integraal projectverantwoordelijke zoals jullie hebben zie ik als een pluspunt. Dan hou je ook die betrokkenheid en verlies je niet uit het oog wat er in het verleden afgesproken is.
Girt-Jan Vissers
Project Manager WDP
Vandaag de dag is het juist belangrijk om kennis te delen. Van toegevoegde waarde te zijn. Jullie geven goed aan wat je het beste kunt doen en wat niet en pakken daarmee een adviserende rol.
Mevrouw Ordelman
omwonende voormalige RWS Toren
Iedere dag wordt alles keurig opgeruimd en doet Giesbers er alles aan om overlast zo veel mogelijk te beperken. Keurig!
Mark Joosten
Adjunct-directeur Palazzo bv
Veel bedrijven roepen dat ze met BIM bezig zijn, maar in de praktijk… Jullie doen het echt!
Girt-Jan Vissers
Project Manager WDP
Ik heb echt ervaren dat jullie doen wat jullie zeggen. Jullie staan voor kwaliteit en zijn een betrouwbare partner. Zou eigenlijk niet onderscheidend moeten zijn, maar dat is het wel.
Carlos Voermans
Directeur/eigenaar Bevaplast B.V.
Giesbers is een echt familiebedrijf: waanzinnig prettige samenwerking. Heel benaderbaar, korte lijntjes, persoonlijk en dichtbij.