Prosperity

Oog voor brede welvaart én maatschappelijke waarde

Als ontwikkelende bouwer maken wij plannen met toekomstwaarde, waarbij we ook kijken naar beleving en gebruik. We blijven ons ontwikkelen en nadenken over hoe dingen beter kunnen. Want een samenleving die continu in beweging is en steeds sneller verandert, vraagt om duurzame oplossingen die impact hebben.

Wij geloven dat wij vanuit ons werkveld een rol te vervullen hebben en op onze eigen, persoonlijke wijze en met duurzame samenwerkingen een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leefomgeving waarin mensen wel kunnen varen én wel kunnen zijn. Een samenleving met aandacht voor elkaar. Door te luisteren naar elkaar.

Het begint allemaal met de persoonlijke manier van werken die ons volgens opdrachtgevers kenmerkt: informeel, betrokken, vertrouwd en meedenkend. Om uiteindelijk met de best passende oplossingen te komen voor de vragen van morgen. Oplossingen die verrassen. Dat is wat bij ons past. Persoonlijk. Verrassend. Passend.

Prosperity, Giesbers

Volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050

Het actief bijdragen aan het verbeteren van onze samenleving (Maatschappelijk Verantwoord (en Betrokken) Ondernemen) zien wij als een belangrijke lange-termijn succesbepalende factor voor onze organisatie en ook voor het slagen van projecten. De gebouwde omgeving vraagt om innovatieve oplossingen en dus ook de bereidheid om oude patronen los te laten en nieuwe wegen te bewandelen. Zo werken we samen met onze opdrachtgevers en (project)partners toe naar een volledig circulaire en energieneutrale (bouw)economie in 2050 in samenhang met natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Waarbij geanticipeerd wordt op meer periodes van droogte en extreme hitte of juist extreme regenval. Maar het gaat hier ook over het behoud van de steeds kwetsbaar wordende biodiversiteit binnen de gebouwde omgeving.

Door ons in te leven in onze klanten en samenwerking op basis van vertrouwen zijn wij in staat toegevoegde waarde te creëren in de gehele vastgoedcyclus, van eerste initiatief tot en met ingebruikname en exploitatie. Samen met een breed netwerk aan (project)partners. Want daar hebben we elkaar voor nodig. Partnerschappen sluiten om samen te werken aan het bereiken van deze doelstellingen is dan ook van het allergrootste belang (SDG 17).