Brede School Mill

Flexibel maatpak met ruimte voor samenwerking

De nieuwe locatie van de Brede School is een unieke plek in het groene beekdal midden tussen de twee ‘vleugels’ van het vlindervormige Mill. Het gebouw is de nieuwe huisvesting van de Kameleon, de Lens, Kinderdagopvang Ikke en de GGD.

Meedenken en verdiepen

Tijdens het ontwerpproces hebben wij met de gemeente, adviseurs én de gebruikers nagedacht over de functie van het gebouw nu en in de toekomst. Met workshops hebben we de gebruikers geholpen om hun wensen en eisen duidelijk te krijgen. Wij hebben ons terdege verdiept in de diverse – soms schijnbaar tegengestelde – belangen en wensen en deze vertaald in een ontwerp.

Groendak

Het grote grasdak is een zeer opvallend en beeldbepalend element van de nieuwbouw. Het rijst langzaam uit het omringende groene landschap op en splitst zich aan de dorpszijde in twee vleugels, die de locatie van de basisscholen De Kameleon en De LenS accentueren. Door een vloeiend verloop van donker naar licht metselwerk én in combinatie met het groendak lijkt het alsof de school zo uit de klei is getrokken.

GPR-score van 8,2

Het uitgangspunt van het installatieconcept is een goede energieprestatie en een hoge mate van duurzaamheid, gekoppeld aan gebruikskwaliteit. In de ontwerpfase hebben wij hiervoor mogelijkheden aangedragen om nog beter aan te kunnen sluiten op de wensen van gemeente en gebruikers. Voor een laag energieverbruik is het noodzakelijk om verlies van energie te voorkomen. Gebouweigenschappen zoals zonoriëntatie en de toepassing van energiezuinige elementen zijn van invloed op het binnenklimaat. Op dit project is een gemiddelde GPR-score van 8,2 behaald ten opzichte van de ambitie van 6,7.

Speelse, gastvrije uitstraling

Het gebouw heeft een speelse en gastvrije uitstraling, passend bij de doelgroep. Met haar duidelijk gedefinieerde entrees en speelse dakvorm, terreininrichting en gevels, nodigt het gebouw haar gebruikers uit. De kinderen worden als het ware met open armen ontvangen in de ruimtelijke, levendige aula. Vanuit de aula is er een logistieke cirkel die als een kralenketting de verschillende ruimten aaneen schakelt. Hiermee worden de functies op een speelse wijze fysiek en efficiënt met elkaar verbonden.

Spelen en leren

Het gebouw is ontworpen vanuit de wensen van de zeer betrokken gebruikers. De leerlinggroepen hebben een plek in de school die bij hen past. De heel jonge kinderen in de kinderdagopvang hebben bijvoorbeeld een beschermende en vertrouwde plek nodig. Zij hebben een huiselijke ruimte gekregen onder de schuine kap en kunnen de school van daaruit langzaam gaan ontdekken via de speelgang en de patio. Al tijdens het verblijf in de kinderdagopvang kan het kind uitzien naar een plek tussen ‘de grote kinderen’ waardoor de stap naar de basisschool een vanzelfsprekende stap wordt. Maar ook de leerlingen in de bovenbouw mogen niet ‘uitgekeken’ raken op hun school. Voor hen zijn er uitloopgebieden zoals de aula waar ze met minder of geen begeleiding een eigen plek kunnen zoeken. Leraren gebruiken het gebouw weer heel anders. Ze zijn te vinden in de lokalen maar ook in de uitloopgebieden, de aula en de ontmoetingsruimten voor het personeel.

De Brede School is geen traditionele school maar een moderne leeromgeving waar zorg, theorie en praktijk vloeiend in elkaar overlopen. Door transparantie, doorzicht en overzicht raakt een leerling nooit ‘verloren’ in de school.

Hoogwaardig binnenklimaat

Een duurzaam gebouw moet de veranderingen in de tijd aankunnen. Principes ten aanzien van mensvriendelijkheid, ecologie en het energieconcept zijn daarom in samenhang ontwikkeld en afgewogen. Brede School Mill heeft een zeer hoogwaardig binnenklimaat. Als een van de eerste scholen in Nederland wordt er voldaan aan de uitgangspunten voor ventilatie op basis van het pve ‘Frisse Scholen’ klasse A. Hiermee is een gebouw gemaakt dat nog jaren voor zal lopen op de wettelijke eisen, een gebouw waar hoog ingezet is op het welzijn van de kinderen, de bezoekers en het personeel.

De school is een van de projecten waardoor Giesbers genomineerd was voor de Duurzaam Bouwen Award 2014 in de categorie duurzaamste bouwpartij.

Klik hier voor een ‘film’ met de genomineerden waarin Paul van Doorn (projectleider Ontwikkeling) en John de Beijer (directeur Ontwikkeling & Commercie) vertellen over de totstandkoming en toekomst van dit duurzame gebouw (1:57 – 3:24).

Architect
  • Mecanoo Architecten
Branches
  • Onderwijs
Opdrachtgever
  • Gemeente Mill en St. Hubert
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw