People

Goed werkgeverschap

Wij zijn medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze medewerkers. Naast het bieden van een fijne, open en (sociaal) veilige werkomgeving en het creëren van werkgeluk zorgen wij voor duurzame inzetbaarheid van onze mensen, een passend salaris, een goede werk-privébalans en persoonlijke aandacht en ruimte tot ontplooiing via opleidingen, trainingen of cursussen. Tevens hechten wij aan het scheppen en behouden van onderling vertrouwen, een duidelijke, gemeenschappelijke visie en gedeelde verantwoordelijkheid.

People, Giesbers

Sociale veiligheid, eigenwaarde en eigenaarschap

Ons personeelsbeleid richt zich op sociale veiligheid, eigenwaarde en eigenaarschap. Wij stimuleren ondernemerschap (initiatief en verantwoordelijkheid nemen) en geven onze mensen de vrijheid die past bij een slagvaardige en oplossingsgerichte organisatie als Giesbers is. We hebben aandacht voor samenwerking in teams, tussen de teams onderling en binnen groepen van staf en professionals. Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen vertrouwen, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen op hun werk. We stimuleren interactie en streven een open cultuur na waarin de dialoog over een afwijkende mening en initiatief worden gewaardeerd.

Duurzame inzetbaarheid

Vanuit ‘sociaal inclusief ondernemen’ stimuleren wij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Niet uitsluiten maar insluiten. Zo bieden wij diverse opleidingsmogelijkheden in de vorm van leer- en stageplekken of afstudeeropdrachten. En nemen wij mensen in dienst vanuit een UWV-status of mensen die op grond van de Participatiewet tot de doelgroep van Loonkostensubsidie behoren of in aanmerking komen voor een Inkomstenvrijstelling medisch uren beperkt. Verder kijken wij vooral naar wat iemand wel kan in plaats van naar beperkingen en voeren wij aanpassingen in het werk door die ervoor zorgen dat iemand zijn werk beter kan uitoefenen. Zo dragen wij bij aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Maatschappelijk Betrokken

Onze mensen vinden het steeds belangrijker een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. En verwachten ook van Giesbers dat zij in haar werk bijdraagt aan een betere samenleving. Binnen maar ook buiten onze branche zijn wij daarom actief betrokken op maatschappelijk gebied door een reeks van maatschappelijk gerichte initiatieven te ondersteunen.

Zo is Giesbers sponsor van het Ronald McDonald Huis Nijmegen. Hier logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Want als je hele wereld op zijn kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst.

Als hoofdsponsor van het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) en CASA in Arnhem zijn wij actief betrokken om dilemma’s in beide steden te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen voor de inrichting van de stad.

Binnen het ACN zijn wij actief in de Bouwkamer Nijmegen. De Bouwkamer heeft tot doel een inspirerend, actief en maatschappelijk betrokken platform te bieden.

Daarnaast is Giesbers partner van StartUp Nijmegen (SUN). Een dagdeel per maand ondersteunen wij startende ondernemers bij het vinden van het best passende antwoord op hun vragen.

Elk jaar levert Giesbers een bouwkeet aan Okie Dokie Dorp in Wijchen waar een kindervakantieweek wordt georganiseerd. Oorspronkelijk opgezet voor kinderen van wie de ouders het minder breed hadden. Onze bouwkeet wordt tijdens deze week gebruikt als kantoor voor de vrijwilligers en als verkoop- en informatiepunt voor ouders.

Verder lezen