Park15 Logistics

Nieuwe hotspot van Logistics Valley

Direct aan de A15, ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout) en op een steenworp afstand van Arnhem en Nijmegen, is het toonbeeld van de nieuwe generatie duurzame logistieke parken in Nederland ontwikkeld: tijdloos en met behoud van waarde op de lange termijn. Park15 onderscheidt zich, naast een hoogwaardige architectuur op gebouwniveau, door veel aandacht te leggen op de openbare structuur en innovatieve energiesystemen. Park15 richt zich op zowel grootschalige als kleinschalige ondernemers, retailers, logistieke dienstverleners en verladers.

Multimodaal bereikbaar

Daarnaast is de multimodale bereikbaarheid via weg, water en spoor èn de centrale ligging tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied en voorwaarde voor een excellente logistieke doorstroming van goederen.

Duurzaamheidsambitie

Het is de ambitie om van Park15 een zeer duurzaam park te maken, zowel op gebiedsniveau als op het niveau van de gebouwen zelf. Onderdeel van de duurzaamheidsambitie is de koppeling met een windmolenpark langs de A15, inzet van zonnepanelen, koude- en warmte-opslagvoorzieningen in de bodem en de toepassing van energiebesparende maatregelen, waarmee op een economisch verantwoorde wijze een zeer energie-efficiënte exploitatie van gebouwen mogelijk is.

Groene, recreatieve bufferzones

Bij de aanleg is ook veel aandacht besteed aan de inpassing in het landschap. Gebouwen en buitenruimte zijn hier integraal ontworpen. Zo wordt het gebied rondom het park onder meer ingericht met groene, recreatieve bufferzones. Met verschillende soorten bomen als knotwilgen, platanen, eiken, fruit- en notenbomen, groenstroken met bloemen en planten, watergangen, oevergewassen en overstromingsvlakken voor retentie. Daarmee wordt het een  aangename plek voor zowel werknemers als omwonenden om te werken en te verblijven.

Bedrijvigheid

Op Park15 hebben zich in de loop der jaren verschillende soorten bedrijven gevestigd zoals Nabuurs, Kraft Heinz, Terlouw Autogroep, McDonalds en een van de nieuwste distributiecentra van Lidl.

Voor meer informatie: www.park15logistics.com en www.park15business.nl.

Commercieel vastgoed
  • Opslag & Distributie
Opdrachtgever
  • Park15 B.V.
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Gebiedsontwikkeling