Westrik

Wonen, leven en genieten in het Brabantse land

Aan de rand van Prinsenbeek, op nog geen 10 minuten fietsen van Breda, is Westrik gecreëerd; een fraai buurtschap van 60.000 m2 met een geheel eigen identiteit, veel groen en alle ruimte om te wonen, te leven en te genieten. Het leven is goed in het Brabantse land.

Groene opzet

Westrik is een buurtschap geworden met een onderscheidende sfeer. De openbare ruimte van de buurt oogt ontspannen en doet authentiek dorps aan. Met smalle, autoluwe straten, gevarieerde woningtypen en volop leef-, speel- en ontmoetingsplekken. Bijzonder aan Westrik is de groene opzet; de groene ruimten vormen een doorgaand netwerk, maar kennen elk een eigen karakter. Van parkachtig, met een grote variëteit aan bomen en struiken, tot een ecologische verbindingszone, die de natuurgebieden Liesbos en park Overbos met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant

Integraal denken

Wethouder Bouwen en Wonen van gemeente Breda Daan Quaars: “Wat het plan Westrik extra bijzonder maakt, is er dat er relatief veel ruimte is gereserveerd voor groene en ecologische inbedding van de woningen. Veel aandacht gaat uit naar een kwalitatief hoogwaardige invulling van de openbare ruimte. Het plan krijgt daarmee een ontspannen, groen en dorps karakter. Een goed voorbeeld van hoe ecologie en hinderzones door integraal denken tot een aantrekkelijke en functionele oplossing kan leiden.”

Opgaven als gasloos bouwen, mobiliteit, terugdringen van de CO2-uitstoot en het behoud en de versterking van ecologisch waardevolle gebieden moeten worden gecombineerd met de nog steeds groeiende vraag naar nieuwe woningen. Dit vraagt meer en meer om ontwikkelaars en bouwers die verder kijken dan woningaantallen en v.o.n.-prijzen. Plannen als Westrik kunnen niet worden gerealiseerd zonder dit nieuwe, integrale denken.”

Hemelwaterinfiltratie

Een hemelwaterinfiltratiesysteem van de gehele wijk is op eigen terrein ingepast. Door klimaatverandering wordt het namelijk warmer en natter en zal er vaker wateroverlast ontstaan. Maar kennen we ook meer periodes van droogte en extreme hitte. Vanuit klimaatadaptatie wordt al het hemelwater binnen dit plangebied bovengronds afgevoerd naar het oppervlaktewater van wadi’s en poelen of in de bodem geïnfiltreerd. Dit wadi- en poelensysteem, dat in samenspraak met het waterschap ontworpen is, vormt tevens een ideale habitat voor de biodiversiteit.

Publieksprijs SKG Award

Tijdens het SKG Jaarcongres op 7 november jl. is deze publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling aan ons uitgereikt voor Westrik. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Samen met onze partners hebben we een stap verder gedacht, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Westrik. Een belangrijk gegeven bij deze ontwikkeling.

Weblog ecoloog

Ecoloog Ido Borkent heeft op ons verzoek een weblog bijgehouden over de ontwikkeling van de natuur in Westrik, waardoor de toekomstige bewoners werden meegenomen in het ontwikkelingsproces van de natuur in hun directe woonomgeving. Hier leest u er alles over.

Dit is wonen

De woningen zijn ontwikkeld volgens ons Dit is wonen concept of  FITWONEN concept (Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig), een Nul-op-de-Meter-concept ontwikkeld vanuit woonbeleving.

Koop en huur

Het plan bestaat uit 105 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen, variërend van vrijstaande villa’s en tweekappers tot rij- en hoekwoningen, die allemaal net even anders zijn, maar qua architectuur duidelijk familie.

Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg: “Elke woning erbij telt. Op nog geen tien minuten fietsen van Breda helpen we wederom acht huurders aan een betaalbaar huis. De huurwoningen liggen aan één van de ecologische verbindingszones, waardoor het gevoel ontstaat van wonen midden in de natuur. Ik weet zeker dat onze huurders zich in deze groene omgeving thuis zullen voelen.”

Nieuwsberichten

15-10-2021 Avondexcursie over ecologisch groen in Westrik
29-04-2021 Groene parel in Brabantse oase: Westrik opgeleverd
08-03-2021 Buurt haalt geld op voor AED Westrik
18-02-2020 Wonen aan een ecologische verbindingszone in Westrik bij Breda
08-11-2019 Giesbers ziet winnen Publieksprijs SKG Award als podium voor verdere verduurzaming
23-10-2019 Prinsenbeek weer iets groter: schop voor laatste woningen Westrik de grond in
18-04-2019 Samen zaaien voor meer biodiversiteit
26-03-2019 Volgende bouwfase Westrik van start
21-03-2019 Nieuwe samenwerking WonenBreburg en Giesbers
07-09-2018 Wonen in Westrik wordt werkelijkheid
22-08-2018 Ook energiebewust wonen in een NOM-woning?
04-12-2017 Start verkoop Westrik
22-06-2017 Informatieavond Gertrudisoord en Westrik
06-04-2017 Gemeente Breda en Giesbers sluiten overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 160 woningen in Prinsenbeek

Architect
  • Weusten Liedenbaum Architecten
Opdrachtgever
  • Eigen ontwikkeling
Overige partijen
  • od205
  • Bosland Adviesbureau
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Gebiedsontwikkeling