Over Betuwe College Elst

Nieuw, duurzaam schoolgebouw: dé plek om het beste uit jezelf te halen

Het Over Betuwe College (OBC) Elst had een nieuw schoolgebouw nodig. Dé plek waar leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat hebben wij ook gedaan. Het beste uit onszelf gehaald om een mooi, duurzaam schoolgebouw voor hen te realiseren. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring met scholen opgedaan. We snappen dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen wanneer zij letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Op een ‘frisse’ school waar het binnenklimaat positief bijdraagt aan hun leerprestaties.

In bouwteam

OBC Elst was gevestigd in twee gebouwen uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sloten niet meer aan bij het hedendaagse onderwijs. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantal. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente nam daarin, als eigenaar van beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid. Zij heeft de bouw van de school voorbereid; OBC Elst zelf realiseerde de nieuwbouw. Samen met onze installatiepartner Unica is Giesbers in bouwteam betrokken geweest bij het ontwerp.

Gezond, duurzaam én slim gebouw van de toekomst

OBC Elst heeft een transparant en duurzaam gebouw gekregen dat aan te passen is aan groei of krimp, een zo laag mogelijke MPG-score heeft en gebruik maakt van slimme, technologische systemen. Met een onderhoudsarm ontwerp door het gebruik van veel glas, aluminium kozijnen en metselwerk en met waterbesparende toepassingen. Op het dak van de school staat een technische installatie met warmtepompen en zonnepanelen die het gebouw bijna energieneutraal (BENG) gaan maken. Het klimaat in het gebouw wordt centraal geregeld, inclusief CO2-meters om de lucht te verversen zodra dat nodig is. En daarmee is de ambitie van OBC Elst waargemaakt om zich te profileren als gezonde en duurzame school, met een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) volgens de principes van ‘Frisse Scholen B’. Terwijl het kleinschalige en persoonlijke karakter van de school behouden is gebleven, ook een grote wens.

Eerste middelbare school met materialenpaspoort

Tijdens het bereiken van het hoogste punt ontving de directeur van OBC Elst als verrassing een materialenpaspoort waarmee invulling wordt gegeven aan de circulaire ambities van de school.  De eerste middelbare school in Nederland met een materialenpaspoort, dat naar de toekomst toe als een digitale kopie van het fysieke schoolgebouw gaat functioneren. Door de gebruikte materialen te documenteren blijven ze altijd beschikbaar. Daarmee geef je ze namelijk een ‘identiteit’, een (materialen)paspoort. Aan de hand van Madaster, het Kadaster voor bouwmaterialen waarvan Giesbers sinds 2018 partner is, is het gelukt om 96% van de materialen die gebruikt zijn voor de nieuwbouw van OBC Elst te benoemen en te documenteren, zodat hergebruik in de toekomst eenvoudig mogelijk is. En afval dus zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Volgen van de bouw

Tijdens de bouw heeft OBC Elst op haar website, via nieuwsbrieven en met vlogs van leerlingen geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de nieuwbouw; www.obc-elst.nl/nieuwbouw

Het nieuwe schoolgebouw is in het derde kwartaal van 2021 overgedragen. De feestelijke opening vindt later plaats dan oorspronkelijk gepland en staat nu in de agenda voor de tweede helft van april dit jaar. Daarover later meer.

De laatste vlog van Nathalie en Fayedey, leerlingen van OBC Elst, zie je hieronder.

Architect
 • Van den Berg Architecten
Opdrachtgever
 • Scholengroep Over en Midden Betuwe
Oplevering
 • 2021
Overige partijen
 • Valstar Simones
 • Unica
 • Draaijer + partners
 • Cauberg Huygen
 • Snetselaar Constructieve Ingenieurs
Projectfase
 • Gerealiseerd
Expertise
 • Nieuwbouw
Start
 • 2020