Giesbers partner van Madaster

Giesbers partner van Madaster

“We gaan als maatschappelijk betrokken ontwikkel- en bouwbedrijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Madaster en daarmee het ecosysteem dienen”, aldus Paul van Doorn (l), senior planontwikkelaar bij Giesbers. Met een ferme handdruk bevestigden Rob Oomen (r), partnerships manager Madaster, en hij eind oktober hun partnerovereenkomst.

Afval elimineren is wat Madaster als doel heeft, door materialen een identiteit te geven. Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het brengt materialen en producten in gebouwen in kaart aan de hand van een zogeheten materialenpaspoort en geeft daarmee inzicht in de mate van circulariteit. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk en veilig beheerd.

In onze volgende nieuwsbrief meer over Madaster, de workshops die Giesbers in dat kader gaat volgen en hoe we hier verder invulling aan gaan geven. Wat voor de één (rest)afval is, is voor de ander nog bruikbaar. Zo werkt het ook in natuurlijke ecosystemen. Dit vraagt om een ecosysteem van (regionale) bedrijven waarbij gekeken wordt naar slimmer ontwerpen, hergebruik van materialen en het elimineren van afval.

Lees hier het volledige artikel van Madaster.