Circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

Circulair ondernemen de sleutel tot toekomstbestendigheid?

“De wereld om ons heen is continu in beweging, veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Daar moeten wij op reageren, maar beter nog anticiperen. De insteek van Giesbers is dan ook om vroegtijdig met opdrachtgevers mee te denken in hun huisvestingsvraagstukken. Hét thema op dit moment is de ‘circulaire economie’. We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk, ook die van onszelf, met het beste, meest duurzame antwoord te komen.”

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, wat alle partijen, zowel publiek als privaat, samen moeten gaan omarmen. Dit vraagt om regionale samenwerking en verbinding om verstandige besluiten te kunnen nemen als het gaat om toekomstbestendigheid, verantwoorde, duurzame bedrijfshuisvesting en om arbeidspotentieel aan te trekken en te behouden door aantrekkelijk werkgeverschap. Giesbers heeft sterke wortels in de regio Arnhem-Nijmegen, weet als geen ander wat er speelt, waar de kansen liggen en knelpunten zitten.”

We zijn in gesprek met John de Beijer (Directeur Ontwikkeling en Commercie, r),  Adriaan van Straten (Manager Acquisitie, l) en Paul van Doorn (Senior Planontwikkelaar, m) van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen.

Lees hier het volledige artikel in Het Ondernemersbelang.