Milieu Prestatie Gebouw (MPG) als stuurmiddel

Milieu Prestatie Gebouw (MPG) als stuurmiddel

We zetten hoog in op bewustwording van de verborgen milieu-impact van bouwmaterialen. Maar vooral ook op hoe we deze milieu-impact kunnen beperken. Sinds 1 januari 2018 zijn we verplicht om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwprojecten de milieu-impact in beeld te brengen. Hiervoor dient de Milieu Prestatie Gebouw, afgekort MPG-score, te worden bepaald.

Er dient te worden voldaan aan de minimale waarde van de hieruit voortkomende schaduwkosten. Als huidige milieuprestatie-eis voor de schaduwkosten van de milieubelasting van gebruikte materialen geldt € 1,- per vierkante meter BVO. In de praktijk zien we dat hier altijd aan wordt voldaan, maar de milieu-impact door de scherpere energie-eisen als BENG en NOM toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat het een mooi instrument is om als stuurmiddel te gebruiken en onze eigen ambities mee aan te scherpen. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt ook dat dit in de toekomst een belangrijk instrument kan worden. Als het Rijk duurzame innovaties in de bouw wil stimuleren, dan is het dus nodig om de milieuprestatie-eis aan te scherpen. De MPG-score kan dan een mooi hulpmiddel worden om de hogere duurzaamheidsdoelen van de overheid te gaan dienen. Met het ultieme doel Nederland 100% circulair in 2050. Een doel dat ook gediend wordt vanuit de transitieagenda circulaire bouweconomie.

Recent zijn Nanet Hendriks en Bob van Binsbergen (HBO-opleiding Bouwkunde) hierop afgestudeerd bij Giesbers. Om meer inzicht te geven in en iedereen meer bewust te maken van dit steeds relevantere thema hebben ze hier een inspirerend filmpje over gemaakt. Van hieruit is als doel geformuleerd; Samen sturen op een lagere MPG-score voor een beter milieu, nu en in de toekomst.