Verpleeghuis Kalorama

Toekomstbestendige, duurzame oplossing voor huisvestingsvraagstuk

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

Goede communicatie én veiligheid cruciaal

Het bouwteam, waarin alle betrokken samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft hard gewerkt om te komen tot mooie en prettige huisvesting waarin het goed wonen en werken is. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. Het is in ieders belang hierin ook bewoners en medewerkers te betrekken. Thema’s als geluid, stof en trillingen staan daarbij centraal.

Om continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, vinden wij naast goede en tijdige communicatie vooral aandacht voor veiligheid belangrijk. En dat sprak Kalorama aan. Tijdens de uitvoering zorgen wij ervoor dat alle vluchtwegen goed bereikbaar en begaanbaar blijven. Voor iedereen is duidelijk waar wel en niet wordt gebouwd. We garanderen ook dat calamiteitenverkeer de gebouwen kan bereiken. Daar waar de inrichting van het huidige terrein verandert, houden wij rekening met de ‘wenperiode’ die nodig is voor cliënten. Daarom nemen wij plaatselijk beschermende maatregelen en leggen we ribbeltegels, lichtlijnen etc.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

De locatie van Kalorama bovenop de berg in het Gelderse Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven; het doel is dan ook de bestaande bomen te behouden en beschermen. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof en hemelwaterregulering. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen, waarbij de natuur geïntegreerd wordt. Op het terrein woont een vleermuiskolonie en ook de gierzwaluw komt er graag. In overleg met een ecoloog en Kalorama zijn voor deze dieren passende aanpassingen gedaan: bovenop de liftschacht op het dak is een vleermuishotel (winterverblijf) ontworpen en gemaakt en in de gevel hebben we kraam- en paarkasten voor vleermuizen en gierzwaluwkasten verwerkt.

Over Kalorama

Kalorama, wat in het Grieks ‘schoon zicht’ betekent, is een begrip in Beek en omgeving. 100 jaar geleden, in augustus 1920, verscheen er in ‘De Prins’ een foto van Kalorama met de volgende tekst:

Herstellingsoord “St. Joan de Deo”, Huize “Calorama” te Beek bij Nijmegen op 6 aug. plechtig geopend. – Het biedt verrassend schoone uitzichten op “Mooi Nederland” en ligt te midden van een uitgestrekt park met zeldzaam mooi boomgewas, hetwelk met de tuinen een oppervlakte beslaat van 5 H.A., het geheel is als omgeven door hooge dennenbosschen, welke echter een heerlijk vergezicht vrij laten over Maas en Waal.

Nu, anno 2020, biedt Kalorama zorg en dienstverlening aan mensen voor wie thuis wonen niet meer gaat of die afhankelijk worden van de zorg van anderen. Zij is er voor mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel een laag bewustzijn, mensen met dementie en mensen aan wie zij somatische zorg verleent. Daarnaast biedt Kalorama highcare hospicezorg.

De eerste van drie nieuwe zorggebouwen is nu klaar; 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie. In een later stadium gaan we starten met fase 2 van de nieuwbouw; vijf kleinschalige groepswoningen voor acht bewoners, met daarbij algemene centrale ontmoetingsruimten en een grand café.

Nieuwsberichten

15-09-2022 Eerste fase nieuwbouw klaar: 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie
27-10-2021 Natuurinclusieve bouw van toekomstbestendig Kalorama begonnen
24-06-2021 Drie nieuwe zorggebouwen voor Kalorama in de heuvels van Beek
23-09-2020 Toekomstbestendige oplossing voor huisvestingsvraagstuk Kalorama

Architect
  • 2.0 Architecten
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Kalorama
Oplevering
  • in fasen
Overige partijen
  • Hoppenbrouwers Techniek
Projectfase
  • In voorbereiding
Expertise
  • Nieuwbouw
Start
  • 2020