Toekomstbestendige oplossing voor huisvestingsvraagstuk Kalorama

Toekomstbestendige oplossing voor huisvestingsvraagstuk Kalorama

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de geplande nieuwbouw van het verpleeghuis hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

Gisteren werd de bouwteamovereenkomst voor de drie nieuwbouwfasen ondertekend door Kalorama, Hoppenbrouwers Techniek en Giesbers. Bestuurder Fieke van Deutekom van Kalorama gaf bij de ondertekening aan tevreden te zijn over hoe het proces tot nu toe verloopt en uit te zien naar de start van de eerste fase medio 2021.

Goede communicatie én veiligheid cruciaal voor continuïteit zorg tijdens bouw

Het bouwteam, waarin alle betrokken samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn, werkt hard om te komen tot mooie en prettige huisvesting waarin het goed wonen en werken is. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. Het is in ieders belang hierin ook bewoners en medewerkers te betrekken. Thema’s als geluid, stof en trillingen staan daarbij centraal. Om continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, vinden wij naast goede en tijdige communicatie vooral aandacht voor veiligheid belangrijk.

Zorg in het groen

De eerste 100 jaar zorg van Kalorama zijn een feit. De locatie bovenop de berg in het Gelderse Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven; het doel is dan ook de bestaande bomen te behouden en beschermen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan duurzaam ontwikkelen en bouwen.

Over Kalorama

Kalorama biedt zorg en dienstverlening aan mensen voor wie thuis wonen niet meer gaat of die afhankelijk worden van de zorg van anderen. Zij is er voor mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel mensen met een laag bewustzijn, mensen met dementie en mensen aan wie zij somatische zorg verleent. Daarnaast biedt zij highcare hospicezorg.

Foto 1: Fieke van Deutekom, bestuurder Kalorama, wordt tijdens de ondertekening in de aula van Kalorama geflankeerd door Leon Uijtendaal (l), Commercieel Manager Hoppenbrouwers, en Olaf Senden (r), algemeen directeur Giesbers.