Drie nieuwe zorggebouwen voor Kalorama in de heuvels van Beek

Drie nieuwe zorggebouwen voor Kalorama in de heuvels van Beek

Deze week hebben wij de aannemingsovereenkomst getekend met zorgorganisatie Kalorama en onze technisch installatiepartner Hoppenbrouwers. Dit gebeurde in aanwezigheid van een aantal medewerkers van Kalorama en enkele bewoners die als eerste naar de nieuwbouw verhuizen.

We gaan in drie fases drie zorggebouwen in de heuvels van Beek bouwen en beginnen in fase 1 met 48 studio’s voor mensen met dementie. Deze bewoners kunnen naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2022 in hun nieuwe, toekomstbestendige onderkomen trekken.

Toekomstbestendige oplossing voor huisvestingsvraagstuk

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de geplande nieuwbouw van het verpleeghuis hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

Continuïteit zorg geborgd tijdens bouw

Het bouwteam, waarin alle betrokken samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft hard gewerkt om te komen tot mooie en prettige huisvesting waarin het goed wonen en werken is. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. Het is in ieders belang hierin ook bewoners en medewerkers te betrekken.

Planning

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, de bouwvergunning wordt volgende week verstrekt en de bouw start in de eerste helft van september.