‘Omnia mutantur, nihil interit’: Alles verandert, niets vergaat

Omnia mutantur, nihil interit: Alles verandert, niets vergaat

In het Edisonkwartier in Nieuwegein, op de plek waar Giesbers oude kantoorgebouwen gaat transformeren naar een nieuwe woonwijk, zijn tijdens een archeologisch onderzoek resten ontdekt van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Het is niet de eerste keer dat er bijzondere Romeinse vondsten worden gedaan in Nieuwegein. Het merendeel van de vindplaatsen is echter grotendeels ongezien verloren gegaan bij naoorlogse bouwactiviteiten.

Dat maakt de nederzetting aan de Edisonbaan bijzonder, omdat de vondsten ditmaal goed bestudeerd kunnen worden. De archeologische werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de planning van onze start bouw kan gehandhaafd blijven.

Herwonnen grondstoffen terug in de productieketen

New Horizon Urban Mining gaat nu de komende twee weken verder met het breken van het gesloopte metselwerk op het bouwterrein zodat wij dat kunnen verwerken als onderlaag voor de fundering van de verhardingen. Doordat wij de kantoorgebouwen als grondstoffen aan New Horizon doneren staat de samenwerking met Rutte Groep open om circulair beton in de nieuwbouw toe te gaan passen. Het geoogste beton uit de bestaande bebouwing wordt door hen zo bewerkt dat de oorspronkelijke bestanddelen grind, zand en het bruikbare cement teruggewonnen worden en opnieuw gebruikt als grondstof van net zo sterk, nieuw, circulair beton. En het mooie is dat er geen nieuwe grondstoffen toegevoegd worden. De herwonnen grondstoffen worden teruggebracht in de productieketen en gebruikt in de exclusieve herenhuizen die wij in het Edisonkwartier, in opdracht van FRESCH Real Estate B.V., gaan ontwikkelen en bouwen. Dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid. Dit filmpje vertelt meer over dat productieproces. Zo werken we als bouwsector samen toe naar een circulaire economie. Zoals de Romeinse dichter Ovidius ooit al schreef: ‘Omnia mutantur, nihil interit’. Alles verandert, niets vergaat.

CO₂-reductie van minimaal 63% ten opzichte van traditioneel beton

Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van donorgebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) en een zo goed mogelijke uitgangspositie verkregen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele lineaire aanpak. “Lineair beton wordt de komende jaren alleen maar duurder, omdat de vervuilende productie ervan zwaar gaat worden belast,” aldus Erik Koremans van New Horizon. Het circulaire beton dat op de markt wordt gebracht, Urban Mining Concrete, zorgt voor een CO₂-reductie van minimaal 63% ten opzichte van traditioneel beton.

‘Vanuit oorsprong in ontwikkeling’

Het archeologisch onderzoek aan de Edisonbaan is uitgevoerd omdat we nieuwe woningen gaan ontwikkelen en bouwen op de plek van de voormalige kantoren. Het gebied Rijnhuizen verandert van een wijk met voornamelijk kantoren naar een gemengde leefwijk. Een wijk waar nog wel kantoren zijn, maar waar de nadruk ligt op leven, wonen en recreëren. De archeologische vondsten bevestigen het credo van de wijk: ‘vanuit oorsprong in ontwikkeling’.