‘Donorhart’ als symbool voor nieuwe toekomst

‘Donorhart’ als symbool voor nieuwe toekomst

Vandaag ontvingen collega’s Nanet Hendriks en Derk Terbeek uit handen van Rob van Lith van New Horizon een ‘donorhart’ als symbool voor een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst voor de kantoorgebouwen in Nieuwegein, die Giesbers ‘gedoneerd’ heeft aan New Horizon Urban Mining. Hiermee zijn deze gebouwen officieel circulaire donorgebouwen geworden. Dat wil zeggen dat wij een deel van de materialen die geoogst wordt bij de ontmanteling hergebruiken voor ons project het Edisonkwartier in Nieuwegein. Zo transformeren wij de oude kantoorgebouwen naar een nieuwe woonwijk, in opdracht van FRESCH Real Estate B.V.

Niet slopen maar oogsten

Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van donorgebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) en een zo goed mogelijke uitgangspositie verkregen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele ‘lineaire aanpak’. Grondstoffen van deze kantoorgebouwen in Nieuwegein komen straks gedeeltelijk en in een andere vorm terug in 47 exclusieve herenhuizen in een parkachtige omgeving, het Edisonkwartier, in het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein dat volop in ontwikkeling is. En dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.

Betere keuzes en duurzame antwoorden

Wij geloven dat wij als ontwikkelende bouwer een rol te vervullen hebben en op onze eigen, persoonlijke wijze en met duurzame partnerships een bijdrage kunnen leveren aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Want we zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk, ook die van onszelf, met het beste, meest duurzame antwoord te komen. Bij ons duurzaamheidsbeleid zijn wij geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. Eén daarvan is SDG 12: Circulaire Economie. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, wat alle partijen, zowel publiek als privaat, samen moeten gaan omarmen. Dit vraagt om regionale samenwerking en verbinding om verstandige besluiten te kunnen nemen. De mensheid heeft de aarde nodig. Maar de aarde is een gesloten systeem. Door ons huidige verbruik maken we de aarde op en zijn er voor de volgende generaties niet voldoende grondstoffen meer. We moeten de aarde gaan sparen door keuzes te maken die beter zijn voor het milieu.

Circulaire transitie

Nanet Hendriks is Planontwikkelaar bij Giesbers. Vanuit haar expertise als ‘GPR-expert’ heeft zij de drive om de circulaire transitie aan te jagen waar het maar kan. Ze wil het juiste gebouw ontwikkelen voor de juiste doelgroep met minimale milieu-impact. Derk Terbeek is als integraal Projectleider van begin tot einde betrokken bij projecten en maakt waar mogelijk de koppeling met de zoektocht naar inpassing van circulair materiaalgebruik bij projecten.

Zodra de kantoorgebouwen ‘geoogst’ zijn wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Start bouw van het Edisonkwartier staat gepland voor het najaar van 2021.