‘Groene’ gymzaal De Stelt draagt bij aan leefbare omgeving

‘Groene’ gymzaal De Stelt draagt bij aan leefbare omgeving

Het ambitieuze ontwerp van gymzaal De Stelt in De Waalsprong is nu in alle glorie te bewonderen. Het net opgeleverde gebouw doet recht aan de bijzondere locatie en er is vanuit een stedenbouwkundige context ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. Aandacht voor duurzaamheid komt tot uiting in het gebruik van circulaire, klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het geen standaard ‘blokkendoos’ getuige de gebruikte materialen: een staalconstructie met een klein deel metselwerk, waardoor het grotendeels demontabel is.

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de gymzaal gebruikt worden door leerlingen van de scholen uit Nijmegen-Noord. Door de bevolkingsgroei in dit deel van Nijmegen is er behoefte aan extra voorzieningen. De Stelt staat direct naast het in aanbouw zijnde kindcentrum, dat bestaat uit een basisschool en kinderopvang. Overdag is de gymzaal er voor de school, straks kunnen omwonenden er na schooltijd gebruik van maken.

Natuurinclusief bouwen

Er is ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk, door gebruik te maken van de beschikbare hoogteverschillen en op een ‘getrapte’ wijze te bouwen. Daarnaast is de gymzaal, die wij ontwikkeld en gebouwd hebben in samenwerking met LoD Architecten voor gemeente Nijmegen, een voorbeeld van natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Zo heeft dit gebouw vleermuis-, zwaluw- en mussenkasten en insectenhotels gekregen. En ook aan de flora is gedacht. Het groene dak is in verschillende hoogtes aangebracht waardoor er diverse sedums, kruiden, grassen en bloemen kunnen groeien en tegen de gevel zijn Japanse wingerdstruiken geplant.

Groen houdt bebouwde omgeving leefbaar

Het groene dak heeft als voordelen een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval, wat weer bijdraagt  aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. Zo’n dak houdt regenwater langer vast (waterbuffering) en voorkomt daarmee hittestress bij extreem warme periodes die door verandering van het klimaat steeds vaker voor gaan komen. Door verdamping werkt het namelijk als een natuurlijke koeling. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de kinderen en omwonenden. Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij bij aan het leefbaar houden van de bebouwde omgeving.