Gymzaal De Stelt

Ambitieus ontwerp met aandacht voor natuurinclusief bouwen

Het ambitieuze ontwerp van de nieuwe gymzaal De Stelt in De Waalsprong doet recht aan de bijzondere locatie. Er is vanuit een stedenbouwkundige context ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. Aan duurzaamheid is gedacht door gebruik te maken van circulaire, klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Qua vorm is het een uitdaging in zijn soort; zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het geen standaard ‘blokkendoos’. Het gebouw bestaat uit een staalconstructie met een klein deel metselwerk, waardoor het grotendeels demontabel is.

Behoefte aan extra voorzieningen

Door de bevolkingsgroei in Nijmegen-Noord is hier behoefte aan extra voorzieningen. De gymzaal staat direct naast het kindcentrum in aanbouw, dat gaat bestaan uit een basisschool en kinderopvang. Overdag is de gymzaal er voor de school, na schooltijd kunnen omwonenden er gebruik van maken.

Ambitieuze opgave tot haalbaar plan gemaakt

Giesbers is in bouwteam geselecteerd op haar Plan van Aanpak en medeverantwoordelijk voor optimalisaties, het budget, de planning en uitvoering. In samenwerking met LoD Architecten, JVZ ingenieurs, installatietechnisch adviesbureau K & R en installateur Hoppenbrouwers Techniek hebben wij in opdracht van gemeente Nijmegen het bouwteam doorlopen en met succes. Het vroegtijdig samenvoegen van kennis en kunde van partijen heeft geleid tot slimmer en effectiever ontwerpen, plannen en uitvoeren waardoor risico’s beter beheerst en faalkosten geminimaliseerd worden. Hierdoor zijn we in staat geweest deze ambitieuze opgave tot een haalbaar plan voor onze opdrachtgever te maken.

Groen verbetert het leefklimaat

Bij gymzaal De Stelt is veel aandacht geweest voor natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Groen is multifunctioneel, het verbetert het leefklimaat in de breedste zin van het woord. Zo heeft de gymzaal een groen dak gekregen, klimmen er langs de wanden Japanse wingerdstruiken omhoog en zijn er diverse nestkastjes en insectenhotels opgehangen en ingemetseld.

Het groendak heeft als voordelen een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval, wat weer bijdraagt  aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. Zo’n dak houdt regenwater langer vast (waterbuffering) en voorkomt daarmee hittestress bij extreem warme periodes die door verandering van het klimaat steeds vaker voor gaan komen. Door verdamping werkt het namelijk als een natuurlijke koeling. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van omwonenden, de kinderen en andere gebruikers van de gymzaal.

Door de aandacht voor en inpassing van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden.

Nieuwsberichten

10-05-2022 Gymzaal De Stelt genomineerd voor Architectuurprijs Nijmegen 2021
14-06-2021 ‘Groene’ gymzaal De Stelt draagt bij aan leefbare omgeving
16-11-2020 Bijzondere vorm gymzaal De Stelt langzaam zichtbaar
08-09-2020 Ambitieus ontwerp gymzaal met aandacht voor natuurinclusief bouwen

Architect
  • LoD Architecten
Branches
  • Sport & Cultuur
Opdrachtgever
  • Gemeente Nijmegen
Overige partijen
  • Hoppenbrouwers Techniek
  • JVZ Ingenieurs
  • K & R
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw