Gymzaal De Stelt genomineerd voor Architectuurprijs Nijmegen 2021

Gymzaal De Stelt genomineerd voor Architectuurprijs Nijmegen 2021

Gymzaal De Stelt in de Waalsprong is een van de 26 genomineerden voor de Architectuurprijs Nijmegen 2021! Het ambitieuze ontwerp – waarbij veel aandacht is geweest voor natuurinclusief bouwen – doet recht aan de bijzondere locatie en speelt in op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. Aan duurzaamheid is gedacht door gebruik te maken van circulaire, klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes.

Geen standaard ‘blokkendoos’

Een gymzaal aan de voet van de dijk, ontworpen om op te gaan in het landschap. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het geen standaard ‘blokkendoos’. Het gebouw bestaat uit een staalconstructie met een klein deel metselwerk, waardoor het grotendeels demontabel is. Het metselwerk is opgetrokken in een ruwe, aardse baksteen. De koppen van deze strengperssteen zijn handgekapt en met de ‘verkeerde’ kant naar voren verwerkt. De Stelt is ontstaan in nauwe samenwerking met LoD Architecten, JVZ ingenieurs, installatietechnisch adviesbureau K&R Consultants en installateur Hoppenbrouwers Techniek, in opdracht van gemeente Nijmegen.

Groen verbetert het leefklimaat

Bij De Stelt is veel aandacht geweest voor natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Groen is multifunctioneel, het verbetert het leefklimaat in de breedste zin van het woord. Klimplanten, nestkasten, insectenhotels, het groene dak, hout en metselwerk bepalen het beeld. Langs de wanden klimmen Japanse wingerdstruiken omhoog die meekleuren met de seizoenen.

Het groene dak zorgt voor een natuurlijk verkoelend effect en een beheersbare afvoer van hemelwater bij extreme regenval. Dat en de verschillende kruidengewassen dragen weer bij aan de biodiversiteit en vergroening van de bebouwde omgeving. Zo’n dak houdt regenwater langer vast (waterbuffering) en voorkomt daarmee hittestress bij extreem warme periodes die door verandering van het klimaat steeds vaker voor gaan komen. Door verdamping werkt het namelijk als een natuurlijke koeling. Daarnaast speelt het groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van omwonenden, de kinderen en andere gebruikers van de gymzaal.

Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden.

Stemmen voor Publieksprijs

Via deze link kun je alle genomineerden zien en tot 22 juni a.s. je stem uitbrengen voor de Publieksprijs.