Ambitieus ontwerp gymzaal met aandacht voor natuurinclusief bouwen

Ambitieus ontwerp gymzaal met aandacht voor natuurinclusief bouwen

Na een succesvol doorlopen bouwteamtraject zijn wij in opdracht van gemeente Nijmegen begonnen met de bouw van een ambitieus ontworpen gymzaal in De Waalsprong. Aan duurzaamheid is gedacht door gebruik te maken van circulaire, klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Qua vorm is het een uitdaging in zijn soort; zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het geen standaard ‘blokkendoos’.

Giesbers is in bouwteam geselecteerd op haar Plan van Aanpak en medeverantwoordelijk voor optimalisaties, het budget, de planning en uitvoering van gymzaal De Stelt. 

Ambitieuze opgave tot haalbaar plan gemaakt

In samenwerking met LoD Architecten, JVZ ingenieurs, installatietechnisch adviesbureau K&R Consultants en installateur Hoppenbrouwers Techniek hebben wij het bouwteam doorlopen. Het vroegtijdig samenvoegen van kennis en kunde van deze partijen heeft geleid tot slimmer en effectiever ontwerpen, plannen en uitvoeren waardoor risico’s beter beheerst en faalkosten geminimaliseerd worden. Hierdoor zijn we in staat geweest deze ambitieuze opgave tot een haalbaar plan voor onze opdrachtgever te maken.

Het ambitieuze ontwerp doet recht aan de bijzondere locatie. Er wordt vanuit een stedenbouwkundige context ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. Het gebouw gaat bestaan uit een staalconstructie met een klein deel metselwerk, waardoor het grotendeels demontabel is.

Groen verbetert het leefklimaat

Bij deze gymzaal is veel aandacht geweest voor natuurinclusief bouwen; een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Groen is multifunctioneel, het verbetert het leefklimaat in de breedste zin van het woord. Door de aandacht voor en inzet van groen bij onze projecten dragen wij er aan bij dat de bebouwde omgeving leefbaar wordt gehouden. Lees meer over dit project en over hoe wij daar groen hebben ingepast via deze link.