Natuurinclusieve bouw van toekomstbestendig Kalorama begonnen

Natuurinclusieve bouw van toekomstbestendig Kalorama begonnen

We zijn begonnen aan de nieuwbouw van verpleeghuis Kalorama in Beek. Alle veranderingen op het gebied van zorg en wetgeving vragen om strategische wendbaarheid. En persoonlijke huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis zijn wij tot een toekomstbestendige, passende oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van zorgorganisatie Kalorama gekomen.

Goede communicatie én veiligheid cruciaal

Het bouwteam, waarin alle betrokken samenwerkende partijen vertegenwoordigd waren, heeft hard gewerkt om te komen tot mooie en prettige huisvesting waarin het goed wonen en werken is. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. In ieders belang worden hierin ook bewoners en medewerkers betrokken. Thema’s als geluid, stof en trillingen staan daarbij centraal.

Om continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, vinden wij naast goede en tijdige communicatie vooral persoonlijke aandacht voor veiligheid belangrijk. Tijdens de uitvoering zorgen wij ervoor dat alle vluchtwegen goed bereikbaar en begaanbaar blijven. Voor iedereen zal duidelijk zijn waar wel of niet wordt gebouwd. We garanderen dat calamiteitenverkeer de gebouwen te allen tijde kan bereiken. Daar waar de inrichting van het huidige terrein verandert, houden wij rekening met de ‘wenperiode’ die nodig is voor cliënten. Daarom nemen wij plaatselijk beschermende maatregelen en leggen we ribbeltegels, lichtlijnen etc.

Natuurinclusief bouwen

De locatie van Kalorama bovenop de berg in Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven; het doel is dan ook de bestaande bomen zo veel mogelijk te behouden en beschermen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan natuurinclusief bouwen. Op het terrein woont een vleermuiskolonie en ook de gierzwaluw leeft er. We zijn in gesprek met een ecoloog en Kalorama om voor deze dieren passende aanpassingen te doen.