Eerste fase nieuwbouw Kalorama klaar: 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie

Eerste fase nieuwbouw Kalorama klaar: 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie

De eerste van drie nieuwe zorggebouwen die wij ontwikkelen en bouwen voor Kalorama in de heuvels van Beek is klaar; 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie. Donderdag 15 september 2022 was de feestelijke oplevering en zijn de sleutels symbolisch aan Kalorama overgedragen. Die gaat het nieuwe gebouw nu inrichten waarna de bewoners er rond half november kunnen gaan wonen.

Toekomstbestendige oplossing voor huisvestingsvraagstuk

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van Kalorama. En persoonlijke huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw in drie fases van het verpleeghuis heeft Giesbers samen met het bouwteam voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk gerealiseerd.

Continuïteit geborgd tijdens bouw

Goede communicatie tussen Kalorama en alle betrokken partners en het nakomen van afspraken waren sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. In ieders belang zijn hierin ook bewoners en medewerkers betrokken. Thema’s als geluid, stof en trillingen stonden daarbij centraal. Daarnaast was er veel aandacht voor veiligheid.

Feestelijke dag

Het bouwteam met alle betrokken partijen waaronder Kalorama, Giesbers, Hoppenbrouwers Techniek, Van Aarle de Laat, 2.0 Architecten en Sweegers & De Bruin startten de dag met gebak in de bouwkeet. Na dit feestelijke moment en een rondgang door het nieuwe gebouw is de sleutel overgedragen aan Fieke van Deutekom, bestuurder van Kalorama: We zijn ontzettend blij met de ruimte die dit nieuwe gebouw met zich meebrengt. Comfortabele ruimte om te wonen voor mensen met dementie en fijne ruimte voor onze zorgcollega’s om te kunnen werken. De woningen zijn royaal opgezet en hebben allemaal een eigen tuin of terras”.

Wonen met zorg op een van de mooiste plekken in Berg en Dal

Kalorama legt de nadruk op comfortabel wonen met persoonsgerichte zorg. De groepswoningen zijn optimaal ingericht voor mensen met dementie. Iedere woongroep bestaat uit maximaal acht bewoners. Elke bewoner heeft een royale studio (van ongeveer 30 m²) met eigen sanitair. Iedere woongroep vormt met elkaar een huishouden waar samen wordt gekookt, de was wordt gedaan en met elkaar de dag wordt doorgebracht. Wil je meer weten over Kalorama en de nieuwe zorgstudio’s? Kijk dan op www.kalorama.nl/kalorama-bouwt-nieuw Na de zomer van 2023 start fase 2 van de nieuwbouw; vijf kleinschalige groepswoningen voor acht bewoners, met daarbij algemene centrale ontmoetingsruimten en een grand café.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

De locatie van Kalorama bovenop de berg in Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven; de bestaande bomen worden dan ook zo veel mogelijk behouden en beschermd. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof en hemelwaterregulering. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen, waarbij de natuur geïntegreerd wordt. Op het terrein woont een vleermuiskolonie en ook de gierzwaluw komt er graag. In overleg met een ecoloog en Kalorama zijn voor deze dieren passende aanpassingen gedaan: bovenop de liftschacht op het dak is een vleermuishotel (winterverblijf) ontworpen en gemaakt en in de gevel hebben we kraam- en paarkasten voor vleermuizen en gierzwaluwkasten verwerkt.