Eerste herenhuizen Edisonkwartier met fundering van circulair beton bewoond

Eerste herenhuizen Edisonkwartier met fundering van circulair beton bewoond

Vóór de zomervakantie hebben we de eerste herenhuizen van het Edisonkwartier overgedragen aan de kopers. Inmiddels zijn het er 15 en de planning is om einde van het jaar alle 47 woningen opgeleverd te hebben die we in samenwerking met gemeente Nieuwegein en FRESCH Real Estate B.V. ontwikkelen en bouwen.

De kantoorgebouwen die op de plek stonden waar nu een aantrekkelijke woonbuurt ontstaat, zijn niet gesloopt maar ontmanteld waarbij zo veel mogelijk waarde is behouden (geoogst) met als doel er weer nieuwe producten van te maken. Dit wordt urban mining genoemd.

Circulair beton

Het ‘geoogste’ beton uit deze circulaire donorgebouwen heeft als grondstof gediend voor circulair beton, waarvan onder meer de fundering gemaakt is. Het is zo bewerkt dat de oorspronkelijke bestanddelen grind, zand en het bruikbare cement teruggewonnen zijn en opnieuw gebruikt als grondstof van net zo sterk, nieuw, circulair beton. En het mooie is dat er geen nieuwe grondstoffen toegevoegd worden. Dit circulaire beton zorgt voor minimaal 63% minder CO2-uitstoot ten opzichte van traditioneel beton. Een ander deel van de grondstoffen dat geoogst werd bij de ontmanteling van de kantoorgebouwen hergebruiken we bij ons CLT-woningbouwproject PUUR Wonen in Eindhoven. Dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.

Duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

De kopers van de herenhuizen gaan wonen in een mooi én verantwoord huis. Verantwoord omdat wij bij de ontwikkeling hiervan de vijf door ons omarmde SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, verwerkt hebben. Zo worden de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Zoals hiervoor genoemd worden grondstoffen uit de voormalige kantoorpanden hergebruikt bij de bouw van de woonbuurt. In de omgeving komt veel groen, dat het leefklimaat in de breedste zin van het woord verbetert. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar een wadi, waardoor het niet in het riool terechtkomt. Samen met het groen wordt hiermee geanticipeerd op klimaatverandering; periodes met extreme regenval maar ook extreme droogte. Aan de westoever van het Edisonkwartier ligt een ecologische verbindingszone waar de natuur (planten en dieren) een prominente rol krijgt en bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.