KC Meerdijk

Nieuw kindcentrum in houtbouw op huidige locatie

Gemeente Waalwijk is volop in beweging en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. De komende jaren wordt er door de gemeente fors geïnvesteerd in het onderwijs. Zo zet Waalwijk onder meer de schouders onder de nieuwbouw van basisschool Meerdijk. Deze school was lang in beeld voor renovatie. Uit onderzoek is echter gebleken dat nieuwbouw een betere optie is.

Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van de school en wordt een tweelaags gebouw met een centrale ruimte in het midden. Het biedt straks onderdak aan de basisschool en een kinderdagverblijf en gaat verder onder de naam KC Meerdijk. De gemeenteraad heeft inmiddels positief besloten over het beschikbaar stellen van het voor de nieuwbouw benodigde budget.

In bouwteam adviseren en optimaliseren

Het ontwerp van KC Meerdijk is van architect RAU. Wij hebben in bouwteam geadviseerd over de uitvoerbaarheid, techniek en kosten van het bestaande ontwerp. Ook hebben we eventuele optimalisaties aangedragen en zijn we samen tot een optimale uitwerking van het ontwerp gekomen. Verder nemen we het ‘oogsten’ van het bestaande schoolgebouw en de realisatie van het nieuwe schoolgebouw op ons. Tot slot zijn we samen met onze partners verantwoordelijk voor de gebouwgebonden installaties en de terreininrichting.

Ontmanteling in plaats van sloop oude schoolgebouw

Het enthousiasme waarmee en de manier waarop wij hebben aangegeven bij te kunnen dragen aan de circulaire ambities is zeer positief ontvangen door gemeente Waalwijk en geeft vertrouwen voor onze samenwerking. Door die ambities hebben we een aantal keuzes gemaakt. Zo gaan we om te beginnen het huidige schoolgebouw niet slopen maar oogsten: urban mining heet dat. Hiervoor werken we nauw samen met onze partner New Horizon. Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van gebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele ‘lineaire aanpak’. Een deel van de grondstoffen dat geoogst wordt bij de ontmanteling van het schoolgebouw gaan we hergebruiken. En dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.

Ervaring met houtbouw

Ook de materiaalkeuze draagt bij aan de circulaire ambities van gemeente Waalwijk. Bijzonder aan het ontwerp is namelijk dat de draagconstructie een combinatie is van houtskeletbouw (HSB), duurzaam kruislaaghout (CLT), hoogwaardige gelamineerd fineerhout en gelamineerde liggers voor de dakspanten. Een gedeelte van de bestaande houten spanten van de school wordt hergebruikt in de nieuwbouw.

Gemeente Waalwijk was specifiek op zoek naar een bouwpartner met ervaring in houtbouw. Die ervaring hebben wij onder meer opgedaan bij 56 grondgebonden woningen in duurzaam kruislaaghout – PUUR Wonen, bij De Zon, de Anne Frankschool en Casa Vita, dat momenteel in ontwikkeling is: 67 koop- en 34 (sociale) huurappartementen. verdeeld over twee bouwdelen van drie en vier woonlagen, met een parkeergarage.

Naast de ambitie van de gemeente om in hout te bouwen heeft zij ook de ambitie om door meer circulair materiaalgebruik te komen tot een GPR-score van 8,5. Met de GPR-score wordt de mate van duurzaamheid van het schoolgebouw weergegeven; hoe hoger hoe beter.

Frisse school klasse A en B

KC Meerdijk is straks een ‘Frisse School’ waar aandacht is voor de thema’s energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Een gezond en toekomstbestendig schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenklimaat dat gekwalificeerd wordt in klasse B (goed) en op onderdelen zelfs A (uitmuntend), waar leerlingen en medewerkers zich prettig voelen.

Educatieve meerwaarde

Het betrekken van scholieren, hun ouders en medewerkers bij de voorbereidingen en de nieuwbouw vinden wij van groot belang. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor het creëren van educatieve meerwaarde verder onderzoeken om er – in samenwerking met de school – keuzes in te maken en concreet invulling aan te geven.

Planning

In de zomervakantie van 2023 is basisschool Meerdijk verhuisd naar een tijdelijk onderkomen. Naar verwachting kunnen de lessen in het eerste kwartaal van 2025 gaan plaatsvinden in het nieuwe schoolgebouw van KC Meerdijk.

Nieuws

14-03-2024 Week van de Circulaire Economie – Hergebruik uitgangspunt bij nieuwbouw KC Meerdijk in hout
30-11-2023 Symbolisch ‘oogsten’ eerste steen bij ondertekening overeenkomst
31-10-2023 Omgevingscommunicatie KC Meerdijk via BouwApp
27-03-2023 Nieuw kindcentrum in houtbouw maakt circulaire ambities gemeente Waalwijk waar

Architect
 • RAU
Branches
 • Onderwijs
Opdrachtgever
 • Gemeente Waalwijk
Oplevering
 • 2025
Overige partijen
 • vansantvoort enovatieve installaties
 • Asbo adviseurs bouw en onderhoud
 • New Horizon
 • Volantis
 • DKC Totaaltechniek
Projectfase
 • In uitvoering
Expertise
 • Nieuwbouw
 • Houtbouw