Week van de Circulaire Economie – Hergebruik uitgangspunt bij nieuwbouw KC Meerdijk in hout

Week van de Circulaire Economie – Hergebruik uitgangspunt bij nieuwbouw KC Meerdijk in hout

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie. Wat betekent circulaire economie nou eigenlijk en hoe kunnen wíj daar als ontwikkelende bouwer aan bijdragen? Op dit moment bouwen we een nieuw kindcentrum in opdracht van gemeente Waalwijk. In hout en met zo veel mogelijk hergebruik van materialen, waarmee we bijdragen aan de circulaire ambities van de gemeente. De huidige tijd en de behoefte aan een andere manier van omgaan met onze leefomgeving vragen om duurzame oplossingen die impact hebben. Om te komen tot een duurzame en vooral circulaire (bouw)economie hebben we elkaar nodig. Samen kunnen we stappen zetten, impact maken met oog voor elkaar en de omgeving waarin wij leven en werken.

Zo dragen we met elkaar bij aan een mooiere, leefbare toekomst, voor ons en de generaties die na ons komen.

Circulair bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken.

Samen impact maken

Als initiërende en meedenkende, ontwikkelende bouwpartner willen we hier niet alleen over praten, maar ook laten zien welke oplossingen wij hebben waarmee we een bijdrage leveren aan een circulaire bouweconomie in 2050. In ons streven naar een meer duurzame, circulaire manier van ontwikkelen en bouwen werken we aan verschillende projecten waarmee wij samen met opdrachtgevers en partners impact maken. We lichten er in deze Week van de Circulaire Economie graag eentje voor je uit; ons gedeeltelijk circulaire project in houtbouw, kindcentrum Meerdijk in Waalwijk.

Oogsten waardevolle materialen oude basisschool

In Waalwijk bouwen we in opdracht van gemeente Waalwijk een nieuw kindcentrum in houtbouw; op de huidige locatie en met zo veel mogelijk hergebruik van bestaande materialen. Hiermee dragen wij bij aan de circulaire ambities van de gemeente. In december is onze partner New Horizon begonnen met de ontmanteling van het oude schoolgebouw, waarbij het uitgangspunt was om zoveel mogelijk waarde te behouden, ‘oogsten’ wordt dat ook wel genoemd.

Inmiddels zijn alle waardevolle materialen geoogst. Zo is het gelukt om alle houten liggers en kolommen heel uit het gebouw te halen. Dit constructieve hout wordt straks hergebruikt voor het maken van de tribunetrap in het centrale gedeelte van het nieuwe tweelaagse kindcentrum; zo krijgt het hout weer een mooie, nieuwe bestemming. We hebben de liggers in grove stappen gereedgemaakt voor hergebruik. Zo zijn ze ontdaan van al het hulpstaal, spijkers, bouten etc. Ook zijn ze op maat gezaagd voor transport. Inmiddels zijn de liggers tijdelijk opgeslagen om ze te laten drogen.

Ook de houten lattenplafonds hebben we allemaal kunnen behouden. Deze krijgen weer een plek in een gedeelte van het nieuwe schoolgebouw. Het gebruik van het vele hout, een biobased materiaal,  zorgt voor CO2-opslag in de nieuwe constructie.

Daarnaast zijn de dakpannen van het oude dak gehaald, enkele keukenblokken geoogst evenals het hang- en sluitwerk. Deze onderdelen krijgen allemaal een nieuwe bestemming. In afwachting daarvan liggen ze nu opgeslagen op het terrein van de school, evenals verschillende terreinonderdelen, zoals de stoeptegels die we straks ook gaan hergebruiken.

Minder transportbewegingen

Het oude schoolgebouw is na de oogst daadwerkelijk gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe KC Meerdijk. De steenachtige bouwmaterialen zijn tot puin gebroken. Dit puin blijft gedeeltelijk achter om te gebruiken als verharding op de bouwplaats. Op deze manier behouden we zoveel mogelijk materialen op locatie. Dit zorgt voor minder transportbewegingen en we hergebruiken zoveel mogelijk materialen van de oude school. Dat is waar circulariteit om draait; behouden wat goed is en hergebruiken wat kan.

Behouden wat goed is

Dat is ons vertrekpunt bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van gebouwen. We kijken eerst naar de waarde en mogelijkheden tot het verduurzamen van bestaande bebouwing. Wat goed is moet behouden blijven. Deze school was lang in beeld voor renovatie. Uit onderzoek is echter gebleken dat nieuwbouw een betere optie is. Maar waar we slopen, oogsten we grondstoffen en materialen die opnieuw bruikbaar zijn.

Verkleinen footprint

Waar mogelijk hergebruiken we ook ruimte die al bebouwd is – zo ook hier in Waalwijk, naar een ontwerp van RAU Architects – zodat we niet onnodig groen opofferen. ‘Ingewikkeld, onhaalbaar en onbetaalbaar’, horen we vaak. Wij weten uit ervaring dat het kan. We kunnen het echter niet alleen. Niemand kan dit alleen. We hebben elkaar nodig om tot innovatieve oplossingen te komen. En gebouwen te realiseren die actief bijdragen aan de gezondheid van mens en milieu.

Hoewel de totale oppervlakte van de school groter wordt, verkleint de footprint. Dit komt doordat het nieuwe kindcentrum een tweelaags gebouw wordt. Uiteindelijk blijft er rondom meer ruimte over; om te spelen en voor groen. En dat is positief voor het welzijn van de kinderen en voor de ontwikkeling van meer biodiversiteit op deze plek.

Volg de voortgang in de BouwApp

Nieuwsgierig naar dit project? Download dan de BouwApp en volg de voortgang!