Sloop voor nieuwbouw Lange Vierhout gestart met ‘oogsten’ eerste kozijn

Sloop voor nieuwbouw Lange Vierhout gestart met ‘oogsten’ eerste kozijn

De sloop van de voormalige dagbesteding ‘Lange Vierhout’ aan de Planetenstraat in Nijmegen-West is begonnen. Op dezelfde locatie bouwen wij in opdracht van woningcorporatie Talis voor stichting Driestroom 50 studio’s voor beschermd wonen en een dagbesteding voor bewoners met een (licht)verstandelijke beperking. Een comfortabele, toekomstbestendige woonzorgomgeving die weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wethouder Noël Vergunst van gemeente Nijmegen, Talis-bestuurder Ronald Leushuis en Driestroom-bestuurder Esther Nelissen trapten tijdens een officieel moment samen de sloop af door het symbolisch ‘oogsten’ van het eerste hardhouten kozijn.

Waardevolle materialen oogsten voor hergebruik

Met oogsten bedoelen we het zodanig slopen en verwijderen van waardevolle materialen dat ze ergens weer hergebruikt kunnen worden. Circulair dus. Tijdens de sloop kijken we welke waardevolle materialen nog meer hergebruikt kunnen worden. Na het officiële moment werden door cliënten van Driestroom de bouwdoeken onthuld.

Toekomstbestendige nieuwbouw op huidige locatie

De huidige dagbesteding aan de Planetenstraat dateert uit de jaren 70 en is functioneel verouderd. “We kiezen ervoor om het gebouw te slopen en op dezelfde locatie te vervangen door nieuwbouw. Zo kunnen we hier een combinatie aanbieden van beschermd wonen en zorg- en dagbesteding.” aldus Driestroom-bestuurder Esther Nelissen.

Met de nieuwbouw wil de zorgorganisatie Lange Vierhout transformeren naar een woonzorgcomplex met 50 studio’s en dagbesteding. Nelissen: “Zo kunnen we mensen met een ondersteuningsvraag  een comfortabele en toekomstbestendige omgeving bieden die past bij deze tijd.” Talis-bestuurder Ronald Leushuis: “Er is behoefte aan woonvormen waar mensen samen en zelfstandig wonen. Waar mensen gezond en inclusief kunnen wonen, nu en in de toekomst. Dat gaan we hier realiseren.

Veiligheid voorop

De asbestverwijdering is inmiddels gereed. Vanaf deze week gaan we beginnen met het strippen van het pand. Zo stilletjes aan zullen hierdoor de vervoersbewegingen van zwaar transport, met de aanvoer van sloopmaterieel en de afvoer van sloopmateriaal, gaan toenemen. Uiteraard staat de veiligheid van de buurt daarbij voorop. Zodra de vergunningen definitief zijn, kunnen we starten met de bouw van het woonzorgcomplex.