Lange Vierhout

Woonzorgcomplex met studio’s en dagbesteding

In het ‘oude dorp Hees’ aan de Planetenstraat in Nijmegen (tegenover zwembad West) is Driestroom eigenaar van een gebouw, Lange Vierhout. Hier biedt zij  dagbesteding aan haar cliënten met een groot en divers activiteitenaanbod. Het gebouw dateert uit de jaren 80 en is functioneel verouderd. Driestroom heeft daarom besloten om het gebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw, voor een combinatie van beschermd wonen en zorg- en dagbesteding.

Driestroom is hiervoor een samenwerking aangegaan met Talis.

Comfortabele, toekomstbestendige woonzorgomgeving

Het bestaande pand wordt gesloopt en op dezelfde locatie gaan we zorglocatie Driestroom transformeren naar een woonzorgcomplex met 50 studio’s en dagbesteding voor bewoners met een (licht)verstandelijke beperking. Een comfortabele, toekomstbestendige woonzorgomgeving die weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

In bouwteam

In opdracht van Talis ontwikkelen en ontwerpen wij in bouwteam een nieuwbouwplan voor Lange Vierhout verder, en gaan het realiseren, met inbegrip van de sloop van het bestaande pand. In december 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd.

Architect
  • Architektengroep Gelderland
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Talis
Overige partijen
  • Driestroom
Projectfase
  • In voorbereiding
Expertise
  • Nieuwbouw
Start
  • 2024