Informatie omwonenden Lange Vierhout

Bouwen in de buurt is communiceren met de buurt

Het bestaande pand van Driestroom – aan de Planetenstraat in Nijmegen (tegenover zwembad West) – wordt gesloopt en op dezelfde locatie komt een woonzorgcomplex met 50 studio’s en dagbesteding voor bewoners met een (licht)verstandelijke beperking. Een comfortabele, toekomstbestendige woonzorgomgeving die weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Omgevingscommunicatie

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met u als omwonenden. En houden u via deze pagina en onze nieuwsbrief op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want bouwen ín de buurt is communiceren mét de buurt.

Architect
  • Architektengroep Gelderland
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Talis
Overige partijen
  • Driestroom
Projectfase
  • In voorbereiding
Expertise
  • Nieuwbouw
Start
  • 2024

Het laatste nieuws

Kon je 21 februari niet bij de keuzeavond zijn maar ben je benieuwd naar de gevelstudies? Dan kun je hieronder tot en met vrijdag 1 maart de verschillende varianten bekijken en eventueel je mening geven. Deze kun je mailen naar info@giesberswijchen.nl onder vermelding van ‘Gevelstudies Lange Vierhout’.

Zoals u hebt kunnen zien is er de laatste dagen al wat bedrijvigheid geweest rondom het huidige pand aan de Planetenstraat. De NUTS bedrijven hebben voorzieningen zoals gas en water uit het pand gehaald.

Door het verwijderen van deze voorzieningen en het feit dat de sloopvergunning verleend is kunnen we starten met de oogst van het bestaande pand!

Vanaf woensdag 14 februari zal er door onze partner Lagemaat worden begonnen met het strippen van het pand. Kleine onderdelen die bruikbaar zijn, of die de grote sloop vervuilen zullen worden verwijderd. Na deze handeling zullen de mannen in witte pakken komen om asbest, conform de voorschriften uit het pand te halen. Begin maart hopen we te kunnen starten met de grote sloop, wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lange Vierhout

Allereerst nog de beste wensen voor een mooi & gezond 2024!

Tijdens de inloopavond op 6 december jl. hebben we jullie meegenomen in de plannen en het traject naar de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van woonzorgcomplex Lange Vierhout.

Die avond hebben we onder meer verteld dat we vóór kerst de aanvraag van de omgevingsvergunning zouden indienen. Met inspanning van alle betrokken partijen is dat op 22 december gelukt.

De wettelijke behandeltermijn bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) loopt nu, we hopen in het voorjaar de onherroepelijke omgevingsvergunning te ontvangen. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Projectteam Lange Vierhout
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Hou mij op de hoogte van dit project!