Informatie omwonenden Lange Vierhout

Bouwen in de buurt is communiceren met de buurt

Het bestaande pand van Driestroom – aan de Planetenstraat in Nijmegen (tegenover zwembad West) – wordt gesloopt en op dezelfde locatie komt een woonzorgcomplex met 50 studio’s en dagbesteding voor bewoners met een (licht)verstandelijke beperking. Een comfortabele, toekomstbestendige woonzorgomgeving die weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Omgevingscommunicatie

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tijdens het bouwen tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met u als omwonenden. En houden u via deze pagina en onze nieuwsbrief op de hoogte van onze werkzaamheden en de voortgang van het project. Want bouwen ín de buurt is communiceren mét de buurt.

Architect
  • Architektengroep Gelderland
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • Talis
Overige partijen
  • Driestroom
Projectfase
  • In voorbereiding
Expertise
  • Nieuwbouw
Start
  • 2024

Het laatste nieuws

De sloopwerkzaamheden aan de Planetenstraat zijn afgerond. Vorige week heeft de sloper zijn kraan weggehaald. Wat je nu ziet is een nagenoeg leeg terrein.

In de komende periode gaan er nog enkele onderzoeken plaatsvinden. Onder meer naar hoe de draagkracht van het terrein is; dit noemen we ‘sonderen’. Daarnaast wordt er op dat deel van het terrein waar geen bebouwing heeft gestaan een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit doen we om zeker te weten dat we onverhoopt geen bodemschatten tegenkomen tijdens de bouwwerkzaamheden.

Na deze onderzoeken wordt het rustig op het perceel, het wachten is dan op het verlenen van de omgevingsvergunning door het bevoegd gezag.
Zodra we meer weten, sturen we weer een update!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lange Vierhout
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Grote opruiming bij Lange Vierhout

Zoals gemeld in onze vorige nieuwsupdate is de sloop van het oude pand aan de Planetenstraat begonnen. Die vordert gestaag; de sloper is momenteel bezig met de zogenaamde grove sloop, waarbij hij de afvalstromen op locatie scheidt. Dus hout bij hout, staal bij staal, beton bij beton etc. Tijdens de sloop kijken we ook welke waardevolle materialen hergebruikt kunnen worden, ‘oogsten’ noemen we dat. Het zodanig slopen en verwijderen van waardevolle materialen zodat ze ergens weer hergebruikt kunnen worden. Circulair dus.

Het gescheiden afval wordt vervolgens in grote containers afgevoerd. Deze afvoer zorgt helaas voor een aantal grote transporten die, zoals het er nu naar uitziet, duren tot eind april. Veiligheid voor de omgeving staat daarbij voor ons voorop. Wanneer alles weg is en het terrein leeg, gaan er aanvullende onderzoeken plaatsvinden op het gebied van archeologie en naar de draagkracht van de bodem.

Graag weer tot de volgende update!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lange Vierhout
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Vorige week was dan het moment daar: de start van de sloop van het bestaande pand Lange Vierhout. De wethouder van gemeente Nijmegen en bestuurders van Driestroom en Talis hebben tijdens een officieel moment symbolisch het eerste hardhouten kozijn ‘geoogst’. Met oogsten bedoelen we het zodanig slopen en verwijderen van waardevolle materialen dat ze ergens anders weer hergebruikt kunnen worden. Na het officiële moment werden door cliënten van Driestroom de bouwdoeken onthuld.

De asbestverwijdering is inmiddels gereed. Vanaf deze week gaan we beginnen met het strippen van het pand. Zo stilletjes aan zullen hierdoor de vervoersbewegingen van zwaar transport, met de aanvoer van sloopmaterieel en de afvoer van sloopmateriaal, gaan toenemen. Uiteraard staat de veiligheid van de buurt daarbij voorop.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lange Vierhout
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Zoals u hebt kunnen zien is er de laatste dagen al wat bedrijvigheid geweest rondom het huidige pand aan de Planetenstraat. De NUTS bedrijven hebben voorzieningen zoals gas en water uit het pand gehaald.

Door het verwijderen van deze voorzieningen en het feit dat de sloopvergunning verleend is kunnen we starten met de oogst van het bestaande pand!

Vanaf woensdag 14 februari zal er door onze partner Lagemaat worden begonnen met het strippen van het pand. Kleine onderdelen die bruikbaar zijn, of die de grote sloop vervuilen zullen worden verwijderd. Na deze handeling zullen de mannen in witte pakken komen om asbest, conform de voorschriften uit het pand te halen. Begin maart hopen we te kunnen starten met de grote sloop, wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lange Vierhout

Allereerst nog de beste wensen voor een mooi & gezond 2024!

Tijdens de inloopavond op 6 december jl. hebben we jullie meegenomen in de plannen en het traject naar de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van woonzorgcomplex Lange Vierhout.

Die avond hebben we onder meer verteld dat we vóór kerst de aanvraag van de omgevingsvergunning zouden indienen. Met inspanning van alle betrokken partijen is dat op 22 december gelukt.

De wettelijke behandeltermijn bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) loopt nu, we hopen in het voorjaar de onherroepelijke omgevingsvergunning te ontvangen. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Projectteam Lange Vierhout
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen


Hou mij op de hoogte van dit project!