Nieuw kindcentrum in houtbouw maakt circulaire ambities gemeente Waalwijk waar

Nieuw kindcentrum in houtbouw maakt circulaire ambities gemeente Waalwijk waar

Gemeente Waalwijk krijgt een nieuw kindcentrum in houtbouw, KC Meerdijk. In bouwteam gaan wij adviseren over het bestaande ontwerp en dit optimaliseren. Het nieuwe kindcentrum met een basisschool en een kinderdagverblijf komt op de huidige locatie van basisschool Meerdijk en wordt een tweelaags gebouw met een centrale ruimte in het midden. De school was lang in beeld voor renovatie. Uit onderzoek is echter gebleken dat nieuwbouw een betere optie is.

Gemeente Waalwijk is volop in beweging en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. De komende jaren wordt er door de gemeente fors geïnvesteerd in het onderwijs. De gemeenteraad besluit op 22 juni 2023 over het beschikbaar stellen van het voor de nieuwbouw benodigde budget voor KC Meerdijk.

In bouwteam adviseren en optimaliseren

Wij gaan in bouwteam adviseren over de uitvoerbaarheid, techniek en kosten van het bestaande ontwerp. Vervolgens dragen we eventuele optimalisaties aan en komen we samen tot een optimale uitwerking van het ontwerp. Verder nemen we de ‘sloop’ van het bestaande schoolgebouw en de realisatie van het nieuwe schoolgebouw op ons. Samen met onze partners zijn wij ook verantwoordelijk voor de gebouwgebonden installaties en de terreininrichting.

Ontmanteling in plaats van sloop oude schoolgebouw

Het enthousiasme waarmee en de manier waarop wij hebben aangegeven bij te kunnen dragen aan de circulaire ambities is zeer positief ontvangen door gemeente Waalwijk en geeft vertrouwen voor onze samenwerking. Door die ambities hebben we een aantal keuzes gemaakt. Zo gaan we om te beginnen het huidige schoolgebouw niet slopen maar oogsten: urban mining heet dat. Hiervoor werken we nauw samen met onze partner New Horizon. Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van gebouwen zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Dit concurreert met de traditionele ‘lineaire aanpak’. Een deel van de grondstoffen dat geoogst wordt bij de ontmanteling van het schoolgebouw gaan we hergebruiken. En dat proces past helemaal bij onze visie op duurzaamheid.

Ervaring met houtbouw

Ook de materiaalkeuze draagt bij aan de circulaire ambities van gemeente Waalwijk. Bijzonder aan het ontwerp van RAU Architects is namelijk dat de draagconstructie een combinatie is van houtskeletbouw (HSB), duurzaam kruislaaghout (CLT), hoogwaardige gelamineerd fineerhout (KERTO) en gelamineerde liggers voor de dakspanten. Mogelijk wordt een gedeelte van de bestaande houten spanten hergebruikt in de nieuwbouw. Gemeente Waalwijk was specifiek op zoek naar een bouwpartner met ervaring in houtbouw. Die ervaring hebben wij onder meer opgedaan bij 56 grondgebonden woningen in duurzaam kruislaaghout – PUUR Wonen, bij De Zon, de Anne Frankschool en Casa Vita, dat momenteel in ontwikkeling is: 67 koop- en 34 (sociale) huurappartementen. verdeeld over twee bouwdelen van drie en vier woonlagen, met een parkeergarage. Naast de ambitie van de gemeente om in hout te bouwen heeft zij ook de ambitie om door meer circulair materiaalgebruik te komen tot een GPR-score van 8,5. Met de GPR-score wordt de mate van duurzaamheid van het schoolgebouw weergegeven; hoe hoger hoe beter.

‘Frisse school’ klasse A en B

KC Meerdijk is straks een ‘Frisse School’ waar aandacht is voor de thema’s energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Een gezond en toekomstbestendig schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenklimaat dat gekwalificeerd wordt in klasse B (goed) en op onderdelen zelfs A (uitmuntend), waar leerlingen en medewerkers zich prettig voelen.

Educatieve meerwaarde

Het betrekken van scholieren, hun ouders en medewerkers bij de voorbereidingen en de nieuwbouw vinden wij van groot belang. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor het creëren van educatieve meerwaarde verder onderzoeken om er – in samenwerking met de school – keuzes in te maken en concreet invulling aan te geven.

Planning

Als alles volgens plan blijft lopen gaat basisschool Meerdijk in de zomervakantie van dit jaar naar een tijdelijk onderkomen verhuizen en kunnen de lessen na de zomer van 2024 plaatsvinden in het nieuwe schoolgebouw van KC Meerdijk.