Omgevingscommunicatie KC Meerdijk via BouwApp

Omgevingscommunicatie KC Meerdijk via BouwApp

Bouwen ín de buurt is communiceren mét de buurt. Omwonenden en andere doelgroepen van KC Meerdijk in Waalwijk houden wij voorafgaand en tijdens de bouw dan ook op de hoogte via de BouwApp. We doen er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Maar een bouwproces brengt altijd iets van overlast met zich mee, daar kunnen we helaas niet om heen. We houden hierbij echter zo veel mogelijk rekening met omwonenden.

Informeren van omwonenden, medewerkers, ouders en andere geïnteresseerden

Via de BouwApp kun je als omwonende, medewerker, ouder of geïnteresseerde de bouw van het nieuwe kindcentrum volgen. We plaatsen updates, doen aankondigingen over eventuele wegafsluitingen en omleidingen, delen foto’s en blijven zo in contact met iedereen. Ook vind je er de bouwplanning, kun je vragen stellen en ons laten weten hoe je de bouw en onze communicatie daarover ervaart.

KC Meerdijk is het eerste project waarvoor we van de BouwApp gebruikmaken. Bij veel andere projecten betrekken wij onze doelgroepen nog via (digitale) nieuwsupdates op speciale omwonendenpagina’s op onze website.

Ook de voortgang van dit kindcentrum via de BouwApp volgen?

KC Meerdijk is een bijzonder project in houtbouw waarbij we het oude gebouw eerst gaan ‘oogsten’ en daarna een kindcentrum gaan bouwen op dezelfde locatie. Wil je ook de voortgang van KC Meerdijk volgen? Download dan de BouwApp, zoek naar ‘Nieuwbouw KC Meerdijk’, open het project en klik op ‘volgen’ of scan onderstaande QR-code.

Omgevingscommunicatie KC Meerdijk via BouwApp, Giesbers