Woonzorgcentrum Hoogstede

Meest duurzame woonzorgcentrum van Nederland

In opdracht van de DrieGasthuizenGroep hebben wij vervangende nieuwbouw op de locatie in de wijk Klingelbeek in Arnhem gerealiseerd, Woonzorgcentrum Hoogstede. De organisatie wilde hiermee kunnen voldoen aan de stijgende vraag aan goede zorg op maat. De behoefte aan intramurale lichte zorg in verzorgingshuizen neemt af omdat mensen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Intramurale zware zorg (verpleging) neemt daarentegen toe. Het bestaande gebouw stamde uit 1952 en was zowel functioneel als technisch niet meer geschikt om hedendaagse ouderenzorg te bieden.

Eerste woonzorglocatie met BREEAM-certificaat Very Good

Woonzorgcentrum Hoogstede is sinds maart 2019 BREEAM gecertificeerd. Het gebouw is vrijwel energieneutraal door het gebruik van eigentijdse technologie en materialen. Dat leverde een BREEAM-certificaat *** Very Good op en een energielabel A++++ Een primeur voor Nederland! Hoogstede is de eerste woonzorglocatie voor ouderen waarin de duurzaamheidsvisie op bouwen, wonen en werken tot in detail en al vanaf de ontwerpfase is toegepast. Om voor het BREEAM-certificaat in aanmerking te komen werd het woonzorgcentrum ‘Bespoke’ beoordeeld, er bestaat in Nederland nog geen referentiecategorie.

Hoogstede biedt ruimte aan vier groepen voor kleinschalig wonen. Binnen een huiskamersfeer wonen hier bewoners met dementie. Daarnaast telt het gebouw 18 studio’s voor bewoners met een indicatie, die wel min of meer zelfstandig kunnen wonen.

Nadenken over elk element

Toetsingscriteria om in aanmerking te komen voor de felbegeerde duurzaamheidsclassificatie zijn streng. Over elk element moet worden nagedacht. Van de keuze van bouwmaterialen, aan- en afvoer op de bouwplaats tot en met flexibiliteit van het gebouw met het oog op de toekomst. Binnen de fysieke bouw is gekeken naar licht, comfort, verlichting, (vloer)verwarming en -koeling en inrichting (healing environment).

Duurzame oplossingen

De schil van dit gebouw is van hoge kwaliteit en het gebouw is volledig gasloos. Energie wordt opgewekt met meer dan 900 zonnepanelen op het dak. Overcapaciteit die dit oplevert wordt als compensatie voor minder duurzame locaties elders ingezet. Ook opvang van regenwater op eigen terrein, bewuste keuzes voor beplanting en het creëren van nestruimte voor vogels, vleermuizen en eekhoorns werden – met het oog op duurzaamheid – meegenomen in ontwerp en realisatie.

  • Warmteopwekking: twee warmtepompen met buitenlucht als bron; in het tussenseizoen 1 voor verwarming en 1 voor koeling
  • Afgiftesysteem: luchtverwarming, vloerverwarming en vloerkoeling
  • Luchtbehandeling: vier luchtbehandelingskasten, voorzien van kruisstroomwisselaar (rendement 75%) en een change-over batterij
  • Warm tapwater: elektrisch doorstroomtoestel
  • PV-panelen, geen gasaansluiting

Nieuwbouw in twee fasen

De nieuwbouw hebben we in twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase ging het om een gebouwdeel voor psychogeriatrische cliënten. Het bestaande gebouw is helemaal gesloopt. De nieuwbouw bestaat uit drie verdiepingen, waar ruimtes zijn gekomen voor vier woongroepen, alsmede algemene ruimtes, vergaderkamers, multifunctionele kamers en facilitaire ruimtes. In de tweede en laatste fase is de andere zijde van het bestaande complex gesloopt. Hier hebben we 18 woonzorgstudio’s, een centrale hal, een binnentuin en een ruimte voor fysiotherapie gerealiseerd. Ook de terreininrichting behoorde tot onze opdracht.

DrieGasthuizenGroep

De DrieGasthuizenGroep werkt voor en met mensen met een zorgvraag. Van thuiszorg tot specialistische ouderenzorg, van een tijdelijk verblijf tot zorgvriendelijk wonen op een van hun woonzorglocaties. De zorgorganisatie is door haar historie sterk verankerd in de lokale samenleving.

Nieuwsberichten

02-04-2019 BREEAM-certificaat voor Hoogstede!
07-12-2017 Hoogstede opgeleverd
19-10-2017 Open dag Hoogstede
15-05-2017 Eerste steen tweede fase Huis en Haard
16-12-2016 Oplevering Huis en Haard fase 1
06-04-2016 Officiële handeling start bouw Zorgcentrum Huis en Haard
21-03-2016 Start bouw woonzorgcomplex Huis & Haard
16-09-2015 Engineer & build overeenkomst nieuwbouw Huis en Haard getekend

3D-presentatiefilm

Hier bekijken

Architect
  • Weusten Liedenbaum Architecten
Branches
  • Zorg & Welzijn
Opdrachtgever
  • DrieGasthuizenGroep
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw