Componistenhof Waardwonen opgeleverd met materialenpaspoort 

Componistenhof Waardwonen opgeleverd met materialenpaspoort 

Millingen aan de Rijn heeft er 26 energieneutrale huurappartementen bij. Het materialenpaspoort dat opdrachtgever Waardwonen bij oplevering van ons heeft ontvangen, benadrukt de aandacht voor duurzaamheid door Giesbers bij de ontwikkeling van dit project. En biedt inzicht in de gebruikte materialen en producten in het gebouw met het oog op toekomstige losmaakbaarheid en hergebruik. 

Een materialenpaspoort sluit aan bij de groeiende behoefte aan circulaire bouwopgaven, die niet alleen de milieu-impact verminderen maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en aanpasbare woonomgeving.  

Met de oplevering van de Componistenhof wordt de lokale woningmarkt gestimuleerd; met de verhuizing van de doelgroep ’55-plussers’ naar dit appartementengebouw komen hun huidige woningen in Millingen vrij voor starters en jonge gezinnen, wat bijdraagt aan een dynamische en inclusieve gemeenschap.  

Jacco Floor, projectontwikkelaar Waardwonen: “Het ontwerp van de Componistenhof sluit qua architectuur en oriëntatie op een mooie manier aan bij de al aanwezige appartementengebouwen die al in eerdere fasen van het plangebied zijn gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat we met de bouw van deze energiezuinige appartementen aansluiten bij een grote behoefte van de inwoners van Millingen.“

Ondanks een uitdagende start door stikstofrestricties, hebben we met Waardwonen en alle partners een succesvol bouwproces doorlopen, resulterend in een wooncomplex dat klaar is voor de toekomst.