Massa is €ASSA! – Het waarderen van CO2

Massa is €ASSA! – Het waarderen van CO2

De wereld staat voor een heel grote uitdaging: het terugdringen van de opwarming van de aarde door broeikasgassen. De bouwsector draagt aanzienlijk bij aan de CO2-uitstoot en er moet dringend actie worden ondernomen om toekomstige beperkingen te voorkomen. Afgelopen halfjaar hebben onze afstudeerders Robine Geurts en Stefan Dolman diepgaand onderzoek gedaan en €ASSA! ontwikkeld.

€ASSA! is een tool die de materiaalgebonden CO2eq.-uitstoot en de koolstofvastlegging waardeert en direct meeneemt in de begroting. €ASSA! vergelijkt de CO2-uitstoot en -opslag van verschillende bouwvarianten en berekent de maatschappelijke kosten en baten ervan. Dit stelt opdrachtgevers in staat om milieubewuste keuzes te maken. Zij hopen dat hun onderzoek tot nieuwe inzichten leidt.

Voor de presentatie van hun resultaten en om hun verhaal te visualiseren hebben Stefan en Robine een animatiefilmpje ontwikkeld dat je hieronder kunt bekijken. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Paul van Doorn (intern begeleider) of Robine Geurts.