MFA Dijkstraten

Het levendige hart van deze nieuwe buurt

De nieuwe wijk Dijkstraten in Best heeft een multifunctionele accommodatie (MFA) gekregen. Deze MFA biedt onderdak aan integraal kindcentrum Platijn – voortgekomen uit het samengaan van twee basisscholen en een kinderdagverblijf – met daarboven 22 huurappartementen die tezamen het levendige hart van deze nieuwe buurt vormen.

Plan financieel haalbaar gemaakt voor gemeente

De plannen voor de nieuwbouw van Kindcentrum Platijn in Best bestonden al langer, overeenstemming over de invulling van de appartementen erboven heeft wat meer tijd gekost. Giesbers heeft in samenwerking met VOF Trebbe-Lunee en Eugelink Architectuur het plan financieel haalbaar gemaakt voor gemeente Best door in het ontwerp 22 huurappartementen mee te nemen.

Regisserend opdrachtgeverschap

Het unieke aan onze samenwerking met gemeente Best was dat zij als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ kon volgen en tijdens het gehele ontwerptraject én de realisatie kon sturen waardoor de kwaliteit geborgd bleef. Bij elke ontwerpstap werd meteen aantoonbaar gemaakt dat deze voldeed aan de eisen uit de vraagspecificatie. Regelmatig hebben we samen aan tafel gezeten om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Deze werkwijze zetten we ook voort tijdens de uitvoering, waardoor op elk moment de kwaliteit van het werk kon worden aangetoond. Deze proactieve houding gaf vertrouwen over de aanpak en controle. Regisserend opdrachtgeverschap leunt op vertrouwen en was een van de redenen van de gemeente om voor Giesbers te kiezen. Net als het feit dat wij werken met een integraal projectleider.

Integraal projectleider; één aanspreekpunt

In al onze projecten werken we met een vast, complementair team gedurende alle fasen van het project. Voor onze opdrachtgever heeft dit als voordeel dat de medewerkers die in de ontwerpfase bij het project betrokken zijn, ook gedurende de uitvoeringsfase betrokken blijven. Onze integraal projectleider is verantwoordelijk voor het gehele project van initiatief tot en met nazorg en de afgesproken 15 jaar onderhoud en stuurt hierbij alle betrokken disciplines integraal aan. Gemeente Best had dus één aanspreekpunt, van begin tot eind. En was daarmee verzekerd van zijn betrokkenheid en dat niet uit het oog verloren werd, wat in het verleden afgesproken was.

Open school concept

Kindcentrum Platijn is ontstaan uit de voormalige basisscholen Wilhelmina en De Schakel en kinderdagverblijf Korein. Het biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en ligt centraal in de nieuwe wijk. Er is sprake van een ‘open school concept’: ook buurtbewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd gebruik te maken van ruimtes die de school biedt. Rondom een centraal plein liggen de verschillende clusters gegroepeerd. Een grote windroos, ingelegd in de vloer van het leerplein, heeft een educatief element: de vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West wijzen naar de in- en uitgangen.

Appartementen rondom lichthof

Het appartementencomplex ligt bovenop het schoolgebouw. Hier hebben wij 22 huurappartementen ontwikkeld en gerealiseerd die turn-key zijn opgeleverd aan de nieuwe eigenaar en verhuurder Grimonte. Door de appartementen rondom een lichthof te groeperen hebben alle bewoners aan de buitenkant voldoende privacy en volop ruimte voor een buitenterras of balkon. Het hof geeft de beslotenheid om elkaar te ontmoeten.

Sleuteloverdracht

Bij oplevering zijn de appartementen overgedragen aan Grimonte, de school aan gemeente Best. Kindcentrum Platijn plaatste een enthousiast filmpje over de sleuteloverdracht. Leuk te zien dat iedereen zo blij is met het resultaat. De school is na de zomervakantie van 2021  in gebruik genomen, waarmee we een mooi en uniek project hebben afgesloten en terugkijken op een fijne samenwerking.

Nieuwsberichten

15-07-2021 Laatste puntjes op de i in Dijkstraten
18-06-2020 Eerste stappen nieuwbouw gezet
24-10-2019 Groen licht voor MFA Dijkstraten

Architect
  • Eugelink Architectuur oa
Branches
  • Onderwijs
  • Wonen
Opdrachtgever
  • Gemeente Best
Overige partijen
  • Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
  • HOMIJ
Projectfase
  • Gerealiseerd
Expertise
  • Nieuwbouw
  • (Meerjarig) Onderhoud