MFA Dijkstraten

Het levendige hart van deze nieuwe buurt

Tweede helft oktober 2020 werd de overeenkomst gesloten voor de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) in de nieuwe wijk Dijkstraten in Best. In deze accommodatie realiseren wij huurappartementen en integraal kindcentrum Platijn. De plannen voor de nieuwbouw van Kindcentrum Platijn in Best bestaan al langer, overeenstemming over de invulling van de appartementen erboven heeft wat meer tijd gekost. Giesbers heeft in samenwerking met VOF Trebbe-Lunee en Eugelink Architectuur het plan financieel haalbaar gemaakt voor gemeente Best door in het ontwerp 22 huurappartementen mee te nemen.

Open school concept

Kindcentrum Platijn is ontstaan uit de voormalige basisscholen Wilhelmina en De Schakel en kinderdagverblijf Korein. Het biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en ligt centraal in de nieuwe wijk. Er is sprake van een ‘open school concept’: ook buurtbewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd gebruik te maken van ruimtes die de school biedt. Rondom een centraal plein liggen de verschillende clusters gegroepeerd. Een grote windroos, ingelegd in de vloer van het leerplein, heeft een educatief element: de vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West wijzen naar de in- en uitgangen.

Appartementen rondom lichthof

Het appartementencomplex komt bovenop het schoolgebouw te liggen. Hier gaan wij 22 huurappartementen ontwikkelen en realiseren die turn-key worden opgeleverd. Door de appartementen rondom een lichthof te groeperen hebben alle bewoners aan de buitenkant voldoende privacy en volop ruimte voor een buitenterras of balkon. Het hof geeft de beslotenheid om elkaar te ontmoeten.

Regisserend opdrachtgeverschap

Het unieke aan onze samenwerking met gemeente Best is dat zij als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ kan volgen en tijdens het gehele ontwerptraject én de realisatie kan sturen waardoor de kwaliteit geborgd blijft. Bij elke ontwerpstap wordt meteen aantoonbaar gemaakt dat ze voldoen aan de eisen uit de vraagspecificatie. Regelmatig zitten we samen aan tafel om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Deze werkwijze zetten we ook voort tijdens de uitvoering, waardoor op elk moment de kwaliteit van het werk kan worden aangetoond. Deze proactieve houding geeft vertrouwen over de aanpak en controle. Regisserend opdrachtgeverschap leunt op vertrouwen en was een van de redenen van de gemeente om voor Giesbers te kiezen. Net als het feit dat wij werken met een integraal projectleider.

Integraal projectleider; één aanspreekpunt

In al onze projecten werken we met een vast, complementair team gedurende alle fasen van het project. Voor onze opdrachtgever heeft dit als voordeel dat de medewerkers die in de ontwerpfase bij het project betrokken zijn, ook gedurende de uitvoeringsfase betrokken blijven. Onze integraal projectleider is verantwoordelijk voor het gehele project van initiatief tot en met nazorg en de afgesproken 15 jaar onderhoud en stuurt hierbij alle betrokken disciplines integraal aan. Gemeente Best heeft dus één aanspreekpunt, van begin tot eind. En is daarmee verzekerd van zijn betrokkenheid en dat niet uit het oog verloren wordt, wat in het verleden afgesproken is.

De verwachting is dat de nieuwbouw in het schooljaar 2021-2022 in gebruik genomen wordt.

Nieuwsberichten

15-07-2021 Laatste puntjes op de i in Dijkstraten
18-06-2020 Eerste stappen nieuwbouw gezet
24-10-2019 Groen licht voor MFA Dijkstraten

Architect
  • Eugelink Architectuur oa
Branches
  • Onderwijs
Opdrachtgever
  • Gemeente Best
Oplevering
  • 2021
Overige partijen
  • Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
  • HOMIJ
Projectfase
  • In uitvoering
Expertise
  • Nieuwbouw
  • (Meerjarig) Onderhoud
Start
  • 2020