Giesbers ziet winnen Publieksprijs SKG Award als podium voor verdere verduurzaming

Giesbers ziet winnen Publieksprijs SKG Award als podium voor verdere verduurzaming

Tijdens het SKG Jaarcongres gisteren in Den Haag is deze publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling aan ons uitgereikt voor ons woningbouwproject Westrik in Prinsenbeek. Een buurtschap waarin de groenstructuur de drager is van versterking van ecologische waarden.

Duurzaamheid is namelijk meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Samen met onze partners hebben we een stap verder gedacht, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Westrik. Een belangrijk gegeven bij deze ontwikkeling.

Naschrift: in februari 2020 is een artikel over Westrik verschenen op de website van Gebiedsontwikkeling.nu, een initiatief van SKG.