Westrik - Prinsenbeek

Wonen, leven en genieten in het Brabantse land

https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20171121_westr_cam2b.jpg?itok=X_McUkYP
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20171121_westr_cam3b.jpg?itok=RTMdQdvj
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20171122_westr_cam5a.jpg?itok=-OSvc6gg
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20171122_westr_cam6.jpg?itok=40MvQMWQ
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/20171122_westr_cam4a.jpg?itok=PHvNPfCZ
https://www.giesberswijchen.nl/sites/default/files/styles/large/public/projecten-img/huurwoningen-westrik_large.jpg?itok=V1rMmtyC

Aan de rand van Prinsenbeek, op nog geen 10 minuten fietsen van Breda, verrijst Westrik; een fraai buurtschap met een geheel eigen identiteit, veel groen en alle ruimte om te wonen, te leven en te genieten. Het leven is goed in het Brabantse land.

Groene opzet

Westrik wordt een buurtschap met een onderscheidende sfeer. De openbare ruimte van de buurt oogt ontspannen en doet authentiek dorps aan. Met smalle, autoluwe straten, gevarieerde woningtypen en volop leef-, speel- en ontmoetingsplekken. Bijzonder aan Westrik is de groene opzet; de groene ruimten vormen een doorgaand netwerk, maar kennen elk een eigen karakter. Van parkachtig, met een grote variëteit aan bomen en struiken, tot een ecologische verbindingszone, die de natuurgebieden Liesbos en park Overbos met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant

 

Integraal denken

Wethouder Bouwen en Wonen van gemeente Breda Daan Quaars: “Wat het plan Westrik extra bijzonder maakt, is er dat er relatief veel ruimte is gereserveerd voor groene en ecologische inbedding van de woningen. Veel aandacht gaat uit naar een kwalitatief hoogwaardige invulling van de openbare ruimte. Het plan krijgt daarmee een ontspannen, groen en dorps karakter. Een goed voorbeeld van hoe ecologie en hinderzones door integraal denken tot een aantrekkelijke en functionele oplossing kan leiden."

Opgaven als gasloos bouwen, mobiliteit, terugdringen van de CO2-uitstoot en het behoud en de versterking van ecologisch waardevolle gebieden moeten worden gecombineerd met de nog steeds groeiende vraag naar nieuwe woningen. Dit vraagt meer en meer om ontwikkelaars en bouwers die verder kijken dan woningaantallen en v.o.n.-prijzen. Plannen als Westrik kunnen niet worden gerealiseerd zonder dit nieuwe, integrale denken.”

 

Hemelwaterinfiltratie

Een hemelwaterinfiltratiesysteem van de gehele wijk is op eigen terrein ingepast. Door klimaatverandering wordt het namelijk warmer en natter en zal er vaker wateroverlast ontstaan. Maar kennen we ook meer periodes van droogte en extreme hitte. Vanuit klimaatadaptatie wordt al het hemelwater binnen dit plangebied bovengronds afgevoerd naar het oppervlaktewater van wadi's en poelen of in de bodem geïnfiltreerd.

 

Publieksprijs SKG Award

Tijdens het SKG Jaarcongres op 7 november jl. is deze publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling aan ons uitgereikt voor Westrik. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. Samen met onze partners hebben we een stap verder gedacht, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Westrik. Een belangrijk gegeven bij deze ontwikkeling.

 

DIT is wonen

De woningen zijn ontwikkeld volgens ons DIT is wonen concept. In de vervolgfase realiseert Giesers woningen volgens het FITWONEN concept (Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig), een Nul-op-de-Meter-concept ontwikkeld vanuit woonbeleving.

 

Blauwe Draad

De ontwikkeling van Westrik in Prinsenbeek gaat volgens de Blauwe Draad, een geheel eigen, procesmatige en integrale aanpak van Giesbers. De Blauwe Draad geldt als een richtsnoer dat ervoor zorgt dat alle betrokken partijen vroegtijdig hun inbreng hebben in het proces. Zij worden in staat gesteld om met inventieve oplossingen te komen en samen het proces te dragen. Met als uiteindelijk resultaat kwaliteitsverbetering, een vlot en efficiënt verloop van het project en draagvlak bij alle betrokkenen, dus ook de omgeving.

 

100% verkocht

Het plan bestaat uit 105 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen, variërend van vrijstaande villa’s en tweekappers tot rij- en hoekwoningen, die allemaal net even anders zijn, maar qua architectuur duidelijk familie. Half september is de allerlaatste handtekening gezet voor een twee-onder-een-kapwoning. Daarmee zijn alle woningen in Westrik verkocht. De verwachting is dat de bewoners van fase 1B hun woning in het voorjaar van 2020 kunnen betrekken. En dat als het meezit de hele wijk eind 2020 klaar is. Kijk voor meer info op www.woneninwestrik.nl Voor de sociale huurwoningen kunt u terecht bij WonenBreburg.

 

Nieuwsberichten

08-11-2019 Giesbers ziet winnen Publieksprijs SKG Award als podium voor verdere verduurzaming
23-10-2019 Prinsenbeek weer iets groter: schop voor laatste woningen Westrik de grond in
22-10-2019 Westrik in de race voor Publiekprijs SKG Award!
18-04-2019 Samen zaaien voor meer biodiversiteit
26-03-2019 Volgende bouwfase Westrik van start
21-03-2019 Nieuwe samenwerking WonenBreburg en Giesbers
07-09-2018 Wonen in Westrik wordt werkelijkheid
22-08-2018 Ook energiebewust wonen in een NOM-woning?
04-12-2017 Start verkoop Westrik
23-06-2017 De website van Westrik is online!
22-06-2017 Informatieavond Gertrudisoord en Westrik
06-04-2017 Gemeente Breda en Giesbers sluiten overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 160 woningen in Prinsenbeek

Specialisme

Gebiedsontwikkeling

Woontype

Woningen

Soort

Koop

Parkeergarage

Nee

Projectfase

In uitvoering

Opdrachtgever

Eigen Ontwikkeling

Architect

Geesink Weusten

Start

2017

Oplevering

2019