Waardevolle matches tijdens laatste Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging

Waardevolle matches tijdens laatste Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging

Maandagavond was de laatste Beursvloer georganiseerd door Rijk van Nijmegen Uitdaging. Na 15 succesvolle jaren van het matchen van maatschappelijke ondernemingen en het bedrijfsleven houdt de stichting in deze vorm op te bestaan. Maar niet voordat er ook dit jaar weer een groot aantal mooie matches is gemaakt met een waarde van in totaal bijna 43.000 euro. Niet alleen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen maatschappelijke organisaties onderling. Ondanks het naderende afscheid was het een inspirerende, gezellige en succesvolle avond.

“Samen zorgen we nog één keer voor mooie matches en verbindingen”

Voorzitter Bert Jeene vertelde vlak voor de opening van de Beursvloer: “Het is een hele bijzondere Beursvloer. Het is de laatste die Rijk van Nijmegen Uitdaging organiseert. Het is fijn om hier vanavond zoveel bekende gezichten te zien. Samen zorgen we nog één keer voor mooie matches en verbindingen in het Rijk van Nijmegen. Zo bekronen we de jarenlange samenwerking tussen ons allemaal.”

Zes waardevolle matches voor Giesbers

Voor Giesbers ontstonden er zes waardevolle matches met School’s cool Nijmegen, Stichting New Rootz, Architectuur Centrum Nijmegen, Natuurtuin Goffert, Recycle Straatje en Quiet Nijmegen. Wij hebben deze organisaties blij kunnen maken met onder andere kantoorartikelen, -meubilair en laptops. Als tegenprestaties is ons onder meer een architectuurwandeling door Nijmegen en een presentatie over hoe je pubers stimuleert hun huiswerk te maken aangeboden.

Waardevolle matches tijdens laatste Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging, Giesbers

Concept Beursvloer

Het concept van de Beursvloer is bekend en beproefd. Bedrijven en instellingen bieden ter plekke hulp aan maatschappelijke organisaties. Er worden kennis, advies, manuren en spullen met gesloten beurs uitgewisseld. Dit komt direct ten goede aan een beter leefklimaat in het Rijk van Nijmegen. Samen met de regio realiseerde Rijk van Nijmegen Uitdaging de afgelopen jaren heel veel concrete matches. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoort meer en meer bij de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Iedereen ziet steeds meer het belang hiervan. Daarnaast vergemakkelijkt internet het maken van verbindingen tussen mensen en organisaties. Ook ontstonden de afgelopen jaren veel landelijke en regionale initiatieven ter bevordering van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze ontwikkeling zet door. Hierdoor is Rijk van Nijmegen Uitdaging in mindere mate nodig.

Giesbers en Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging: 15 jaar een waardevolle match!

Giesbers stond 15 jaar geleden aan de wieg van deze stichting, toen nog de ‘Maatschappelijke Meerwaarde’. Een stichting waarbij wij ons nauw betrokken voelen. Elk jaar zijn wij te vinden geweest op de Beursvloer. Hiervoor maken wij al jaren een collega vrij, die ook lid is van de projectgroep MVO Award. Vanuit de gedachte dat wij medeverantwoordelijk zijn voor een gezonde aarde, een duurzame woon- en werkomgeving en een positief leefklimaat. Daarom staan onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulariteit en de energietransitie bij ons hoog op de agenda. Samen hebben we onze samenleving in het Rijk van Nijmegen een stukje ‘rijker’ gemaakt. Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging, bedankt!

PERSBERICHT: Beursvloer 2019: Een mooie afsluiting van jarenlange samenwerking